กนอ.จับมือ "ปิ่นทอง" ตั้งนิคมฯใหม่รับอีอีซี

TNN ONLINE

WEALTH

กนอ.จับมือ "ปิ่นทอง" ตั้งนิคมฯใหม่รับอีอีซี

กนอ.จับมือ ปิ่นทอง ตั้งนิคมฯใหม่รับอีอีซี

กนอ.เซ็นสัญญา "ปิ่นทอง" จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ กว่า 1,300 ไร่ ที่จังหวัดระยอง รองรับอุตสาหกรรม S-Curve พื้นที่ อีอีซี

วันนี้ (31 ม.ค.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมลงนามกับ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) ด้วยเม็ดเงินลงทุน 2,625.78 ล้านบาท เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ.เปิดเผยว่า กนอ.ได้เลือกพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) ในตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ตำบลมาบข่า อำเภอบ้านค่าย และตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บนพื้นที่ประมาณ 1,322.40 ไร่ ใช้รูปแบบการร่วมดำเนินงานที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค คาดว่า จะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในไทยประมาณ 38,200 ล้านบาท

สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) แห่งนี้ มุ่งเน้นกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อให้แรงงานไทยได้พัฒนาความรู้ความสามารถและเป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนตามแนวคิด High Technology ในการพัฒนาประเทศ

อีกทั้ง ยังเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่นำแนวคิดพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) มาใช้ในการออกแบบ พร้อมจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีนโยบายในการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ใหม่ในโครงการ รวมถึงให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้พลังงานทดแทน ช่วยลดปัญหามลพิษและเป็นการประหยัดพลังงาน


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ