เอกชนเรียกร้องรัฐดูแลราคาหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ

TNN ONLINE

WEALTH

เอกชนเรียกร้องรัฐดูแลราคาหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ

เอกชนเรียกร้องรัฐดูแลราคาหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ

หอการค้าไทย มั่นใจมาตรการรับมือไวรัสโคโรนาของภาครัฐเสนอดูแลราคาหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา

วันนี้ (29 ม.ค.31) นายกลินท์ สารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของคนไทยในขณะนี้นั้นหอการค้าไทยมีความมั่นใจในมาตรการต่างของรัฐซึ่งเป็นการดำเนินงานที่อยู่ในมาตรฐานสากลโดยหอการค้าไทยยินดีให้ความร่วมมือและจะช่วยเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องไปสู่สมาชิกและเครือข่ายและขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างที่ภาครัฐเสนอ


ที่สำคัญคือการให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ป่วยและประชาชนเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและเข้าใจในธรรมชาติของไวรัสสร้างความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและรักษาได้อย่างทันท่วงทีโดยขอให้ประชาชนมีสติไม่ตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอโดยภาครัฐควรกำหนดหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นศูนย์กลางเนื่องจากกระแสข่าวออนไลน์ที่อาจสร้างความสับสนและผิดพลาดได้


สำหรับ สถานพยาบาลคลินิกโรงพยาบาลหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นสถานที่ดูแลป้องกันรักษาผู้ป่วยจะต้องเพิ่มความระมัดระวังและมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเข้มงวดโดยอาจจะเพิ่มจุดคัดกรองพิเศษเพื่อตรวจสอบผู้ที่สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ


ทั้งนี้หอการค้าไทยสนับสนุนแนวทางของสถานประกอบการประเภทโรงแรมในหลายจังหวัดที่มีมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาพักซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการอีกด้วยหรือในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวมาพักเป็นกลุ่มใหญ่ก็อาจจะแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือให้มีหน่วยเคลื่อนที่มาตรวจสอบคัดกรอง


นอกจากนั้น ขอเสนอให้ภาครัฐจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสให้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอเช่นชุดkit set ที่ประกอบไปด้วยหน้ากากกระดาษทิชชูแบบพกพกและเจลล้างมือโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นเด็กอนุบาลหรือผู้สูงอายุในชุมชนแออัดรวมทั้งผู้โดยสารในสถานีขนส่งมวลชนทางบกและทางน้ำนอกจากนั้นขอเสนอให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในรถบริการสาธารณะเช่นรถประจำทางหรือรถแท็กซี่ที่มารับผู้โดยสารในสนามบินเป็นต้น


ด้านนายศรัณยูชเนศร์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย กล่าวว่าขณะนี้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเป็น100% ทำให้หาซื้อได้ยากขึ้นเพราะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมากว้านซื้อเป็นจำนวนมาก รวมถึงคนไทยที่มีความต้องการใช้อยู่แล้วตั้งแต่ช่วงที่มีสถานการณ์ฝุ่นPM2.5 จึงทำให้เริ่มขาดตลาด และมีผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจากปกติหน้ากากN95 จะราคาอยู่ที่90 บาท/ชิ้นเป็น120 บาทซึ่งมองว่ารัฐบาลควรมีมาตรการเข้ามาดูแลโดยเฉพาะเรื่องราคาและปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน


ส่วนมาตรการรับมือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาของรัฐบาลภาคเอกชนมีความมั่นใจในมาตรการการดูแลของรัฐบาลเนื่องจากมีสถิติว่าไทยเป็น1 ใน13 ประเทศทั่วโลกที่สามารถดูแลการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสต่างๆได้ดี แต่ยังเป็นห่วงในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่เชื้อเช่นหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่ขณะนี้เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลให้ชัดเจนมากขึ้น





ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ