ศาลสั่งยกคำขอทุเลา “แหลมฉบัง”

TNN ONLINE

WEALTH

ศาลสั่งยกคำขอทุเลา “แหลมฉบัง”

ศาลสั่งยกคำขอทุเลา “แหลมฉบัง”

ศาลปกครองสูงสุด สั่งยกคำขอ "กลุ่มเอ็นซีพี" ให้ทุเลาผลการพิจารณาสอบไม่ผ่าน ซอง 2 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3

วันนี้ (17 ม.ค.) ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ที่ให้กลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพีเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 ซองคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอฯ เป็นยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามคำขอของกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพี เนื่องจากศาลเห็นว่า คำขอของกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพี ยังไม่เข้าเงื่อนไขในการที่ศาลปกครอง จะมีอำนาจออกคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองได้ ศาลฯ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นโดยเร่งด่วนเพื่อรองรับการขยายตัวของการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น และล่าช้าออกไปย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐ รวมทั้งการจัดทำบริหารสาธารณะของรัฐ ดังนั้น การมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐและแก่บริการสาธารณะ

สำหรับคดีนี้ บริษัท นทลิน จำกัด,บริษัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จำกัด,บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน),บริษัท พีเอชเอส ออแกนิค จำกัด และบริษัท ไชน่าเรลเวย์ คอนสตรั๊คชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกันในนาม“กิจการร่วมค้าเอ็นซีพี” ยื่นฟ้อง คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนท่าเรียบเรือF ,คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 ในคดีหมายเลขดำ 1986/2562 เรื่องออกคำสั่งโดยไม่ชอบ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น พิจารณาคำขอของกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพีแล้ว มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

ทั้งนี้ นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง กล่าวอธิบายผลคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด ดังกล่าวว่า ตามกฎหมาย คือ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 70 วรรคสอง กำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำพิพากษาไว้ว่า ในกรณีทีเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามคำบังคับไว้จนกว่า จะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์หรือในกรณีทีมีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ดังนั้น เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องได้อุทธรณ์คำสั่งการขอทุเลาไว้แล้วขณะนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคำขอทุเลาของกลุ่มเอ็นซีพี จึงมีผลทำให้คำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ที่เคยตัดสิทธิกลุ่มเอ็นซีพีเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 มีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป จนกว่าศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาที่คู่กรณีอุทธรณ์ไว้


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailandข่าวแนะนำ