ยอดขอลงทุนอีอีซีปี62ทะลุ 4.4 แสนล้าน

TNN ONLINE

WEALTH

ยอดขอลงทุนอีอีซีปี62ทะลุ 4.4 แสนล้าน

ยอดขอลงทุนอีอีซีปี62ทะลุ 4.4 แสนล้าน

บีโอไอ เปิดยอดคำขอรับส่งเสริมการลงทุนพื้นที่ อีอีซี ปี 2562 สูงกว่า 4.4 แสนล้านบาท เกินกว่าครึ่งของมูลค่าขอส่งเสริมทั้งหมด ส่วนแนวโน้มการลงทุนปี 2563 คาดยังแรงต่อเนื่อง หลังปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) คาดว่า ปี 2563 การลงทุนยังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจาก บีโอไอ ได้ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนหลายด้าน เพื่อเร่งรัดการลงทุน โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ผ่านมาตรการ Thailand Plus ที่เพิ่มสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี สำหรับโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2563 และมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 รวมทั้งได้ขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ใช้อยู่เดิมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ก่อนที่บีโอไอจะนำเสนอมาตรการ SMEs ที่ปรับปรุงใหม่ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ครั้งต่อไป

นอกจากนี้ บีโอไอ ยังได้ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยให้โครงการลงทุนในทุกพื้นที่ อีอีซี สามารถได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คือ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% 3 ปี หรือยกเว้น 2 ปี ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในนิคม หรือ เขตอุตสาหกรรม หรือไม่ หากโครงการรับนักศึกษาฝึกงานตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทั้งนี้ มาตรการนี้ใช้สำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงสิ้นปี 2564 แต่หากตั้งโครงการในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ ได้แก่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) และศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ พัทยา หรือ EECmd ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด

สำหรับสถานการณ์การลงทุนในปี 2562 มีนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 1,624 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 756,100 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี มูลค่าเงินลงทุน 444,880 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 59 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด โดยจังหวัดระยอง มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด ตามด้วยจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ