ธปท.เตรียมขยายเกณฑ์ ‘คลินิกแก้หนี้’ ให้ลูกหนี้เอ็นพีแอล

TNN ONLINE

WEALTH

ธปท.เตรียมขยายเกณฑ์ ‘คลินิกแก้หนี้’ ให้ลูกหนี้เอ็นพีแอล

ธปท.เตรียมขยายเกณฑ์ ‘คลินิกแก้หนี้’ ให้ลูกหนี้เอ็นพีแอล

แบงก์ชาติเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้รายย่อยต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมขยายเกณฑ์ “คลินิกแก้หนี้”ให้ลูกหนี้เอ็นพีแอลรายใหม่ที่เป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการได้

วันนี้ (02ธ.ค.62) นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ระยะข้างหน้าธปท.ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น บวกกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายมากขึ้น จึงมองว่า หากสามารถทำให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ เกี่ยวกับการจัดการหนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น ธปท.อยู่ระหว่างการผ่อนเกณฑ์ "คลินิกแก้หนี้"เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ได้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งลูกหนี่ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล)แล้ว หรือลูกหนี้ดี ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย โดยกลุ่มแรก คาดว่าระยะถัดไปจะเห็นการขยายโอกาสให้ลูกหนี้เสียที่เป็นเอ็นพีแอล ภายหลัง 1ม.ค.2562 ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วย จากเกณฑ์เดิม ที่กำหนดให้คนที่เป็นหนี้เสียก่อน 1ม.ค.2562 เท่านั้น ที่สามารถเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ เพื่อเปิดทางให้ลูกหนี้เสียใหม่ๆ ที่ขาดศักยภาพในการชำระหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ธปท.จะขยายเกณฑ์ ให้ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาล หรือคดีแดง สามารถเข้าโครงการได้ด้วย เพราะพบว่าจำนวนข้อร้องเรียนและคดีที่อยู่ระหว่างกระบวนการศาลมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นธปท.จึงจะขยายให้ลูกหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ที่อยู่ในกระบวนการศาลเข้ามาในต้นปี 2563 นี้ด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนทำให้ในวงกว้างมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้ ล่าสุดมีคณะทำงาน ที่ดูเกี่ยวกับการ แก้ปัญหาหนี้ กำลังอยู่ระหว่างดูอยู่ว่า จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มนี้อย่างไรได้บ้าง ร่วมถึงที่ผ่านมา ได้มีการหารือร่วมกับแบงก์พาณิชย์ไปบ้างแล้ว ว่าจะสามารถช่วยลดภาระให้ลูกหนี้กลุ่มนี้อย่างไรได้บ้าง เช่น อาจลดภาระดอกเบี้ย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกหนี้กลุ่มนี้ให้ลดลงในระยะข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะเริ่มชัดเจนภายในต้นปี 2563 นี้

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ