ทรู ดิจิทัล พาร์ค ต้อนรับคณะEduniversal Groupจาก40ประเทศทั่วโลก

TNN ONLINE

WEALTH

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ต้อนรับคณะEduniversal Groupจาก40ประเทศทั่วโลก

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ต้อนรับคณะEduniversal Groupจาก40ประเทศทั่วโลก

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิดบ้านต้อนรับคณะ Eduniversal Group องค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดอันดับ Business Schools Ranking จาก 40 ประเทศทั่วโลก

วันนี้ (29ต.ค.62) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการนโยบาย พร้อมคณะผู้บริหารจาก Eduniversal Group องค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดอันดับ Business Schools Ranking ที่มีสมาชิก 1,000 สถาบัน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก เข้าเยี่ยมชมและดูงานที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโอกาสมาร่วมสัมมนางาน EDUNIVERSAL WORLD CONVENTION 2019 ที่ประเทศไทยโดยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดูงานองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ


โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “Transformation and Creativity in a hyper-connected world”


คุณศุภชัย ได้แบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ทำงานของการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในสังคม ซึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เห็นได้ชัดอย่างเป็นรูปธรรม คือบทบาทการเข้าร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ที่ดำเนินโครงการสอดคล้องตาม 5 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ และลงมือทำร่วมกัน อันเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้แบบ Action Based Learning โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) เป็นตัวกลางเชื่อมโยงกับโรงเรียนและคุณครู พร้อมด้วยการสนับสนุนด้านไอซีทีจาก ICT Talent ซึ่งเปรียบเสมือนอีกหนึ่ง Change Agent อีกด้วย


นอกจากนี้ ในฐานะผู้นำทางธุรกิจ คุณศุภชัย ยังนำเสนอแนวทางการสร้างองค์กรแห่งดิจิทัล ที่ต้องส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมอันเปิดกว้าง เปิดรับสิ่งใหม่ๆ อีกทั้งขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน ให้มีโอกาสทำงานแบบ cross function ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับ Digital Transformation นั้น คือต้องสร้าง “Workplace” ที่ดี ปลูกฝัง Mindset ให้มีทัศนคติเชิงบวกพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวให้ทันกับ disruption ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลให้ได้ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ