TNN สหภาพยุโรป (EU) ขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีนชั่วคราว

TNN

Wealth

สหภาพยุโรป (EU) ขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีนชั่วคราว

สหภาพยุโรป (EU) ขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีนชั่วคราว

สหภาพยุโรป (EU) ขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีนชั่วคราว ซึ่งจะทำให้อัตราภาษีสูงสุดขึ้นมาอยู่ที่ 48% มีผลวันที่ 5 ก.ค.2567

โดยสหภาพยุโรปยืนยันว่า จากการสอบสวนเรื่องการต่อต้านมมาตรการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า โดย EU จะใช้อัตราภาษีชั่วคราวกับผู้ผลิตรถยนต์ในจีนสามรายที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างของการสอบสวน 

โดย SAIC Motor ผู้ผลิตแบรนด์ MG จะถูกเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตรา 37.6% จากอัตราเดิม 10% ขณะที่ Geely บริษัทแม่ของ Volvo จะต้องเสียภาษีเพิ่ม 19.9% ด้าน BYD จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 17.4%

ทางด้านผู้ผลิต EV รายอื่นในจีนที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวน แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่เข้าข่ายถูกตรวจสอบ จะต้องเสียภาษีในอัตราถัวเฉลี่ยที่ 20.8% ในขณะที่บริษัทที่ไม่ให้ความร่วมมือจะต้องเสียภาษีเพิ่มเติม 37.6%

สำหรับอัตราภาษีชั่วคราวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2567 เป็นต้นไป โดยภาษีขั้นสุดท้ายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน พ.ย. 2567 เว้นแต่ EU และจีนจะสามารถหาทางออกอื่น หรือเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิก EU  ใช้สิทธิคัดค้านอัตราภาษีขั้นสุดท้าย โดย Tesla อาจมีการจัดเก็บอัตราภาษีแยกต่างหาก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง