TNN พณ.ตอบแล้ว กาแฟขึ้นราคาหรือไม่? หลังต้นทุนปรับตัวสูง

TNN

Wealth

พณ.ตอบแล้ว กาแฟขึ้นราคาหรือไม่? หลังต้นทุนปรับตัวสูง

พณ.ตอบแล้ว กาแฟขึ้นราคาหรือไม่? หลังต้นทุนปรับตัวสูง

พณ.ตอบแล้ว กาแฟขึ้นราคาหรือไม่? หลังต้นทุนปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาภัยแล้ง

วันนี้ (4 ก.ค. 67)  นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวกาแฟจะปรับขึ้นราคาว่า กรมฯ ได้ประสานหารือกับผู้ประกอบการผู้ผลิตกาแฟแล้ว ได้รับคำยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่าย แต่มีการปรับส่วนลดการค้าลงเพื่อบริหารจัดการต้นทุนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ถึงแม้ว่าราคาเมล็ดกาแฟ ซึ่งเป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักจะมีราคาสูงขึ้นมากก็ตาม เนื่องจากปริมาณเมล็ดกาแฟในแหล่งผลิตสำคัญมีปริมาณลดลงจากภาวะภัยแล้ง


ทั้งนี้ จากการสำรวจสถานการณ์การจำหน่ายกาแฟในห้างค้าปลีกค้าส่ง พบว่า ราคายังเป็นปกติ และทางห้างยังมีการจัดรายการโปรโมชันส่งเสริมการขายลดราคาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นผลดีต่อผู้บริโภค


อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายใน จะติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด กรณีมีการปรับราคาจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคมากจนเกินไป และหากตรวจพบการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายจะมีโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยประชาชนหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569


ภาพจากAFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง