TNN ค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพ ในสหรัฐฯ พุ่งแซงหน้า GDP

TNN

Wealth

ค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพ ในสหรัฐฯ พุ่งแซงหน้า GDP

ค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพ ในสหรัฐฯ พุ่งแซงหน้า GDP

ค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพในสหรัฐฯปี 2566 พุ่งแตะ 4.8 ล้านล้านดอลลาร์ พุ่งแซงหน้า GDP

ศูนย์บริการเมดิแคร์ (Medicare) และเมดิเคด (Medicaid) หรือ CMS ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลว่า การใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพของสหรัฐมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวขึ้น 7.5% ในปี 2566 สู่ระดับ 4.8 ล้านล้านดอลลาร์ แซงหน้าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่คาดไว้ที่ 6.1%.


CMS ระบุว่า การใช้จ่ายในโครงการเมดิเคดและการประกันสุขภาพเอกชนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนแนวโน้มการเติบโตดังกล่าว โดยสัดส่วนผู้ประกันตนของประชากรพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 93% จำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการลงทะเบียนในโครงการเมดิเคดที่สูงเป็นประวัติการณ์ 

.

โดยในปี 2566 ประชาชน 91.2 ล้านคนได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการสุขภาพสำหรับคนยากจนของรัฐบาลกลางและของแต่ละรัฐ การใช้จ่ายในโครงการเมดิแคร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.4% สู่ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ และในโครงการเมดิเคดจะเพิ่มขึ้น 5.7% สู่ระดับ 8.52 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การใช้จ่ายด้านการประกันสุขภาพเอกชนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 1.1% สู่ระดับ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์

.

ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยเฉลี่ยต่อคนในสหรัฐอยู่ที่ประมาณ 14,423 ดอลลาร์ในปี 2566 และ 15,074 ดอลลาร์ในปี 2567 การใช้จ่ายด้านสุขภาพแห่งชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.2% ในปี 2567 แม้ว่าการลงทะเบียนในโครงการเมดิเคดมีแนวโน้มจะลดลง 11.2% 

.

และเมื่อประชากรกว่า 10 ล้านคนสูญเสียการคุ้มครองในปัจจุบัน เนื่องจากมาตรการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่หมดอายุลง ขณะที่ประชากรอีกราว 2 ล้านคนจะสูญเสียความคุ้มครองในปี 2568 การใช้จ่ายด้านสุขภาพแห่งชาติมีแนวโน้มจะขยายตัวขึ้นโดยเฉลี่ยที่ 5.6% ต่อปีระหว่างปี 2566-2575 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ประจำปีที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ข่าวแนะนำ