TNN คลังเตรียมทบทวน ‘เก็บภาษีมรดกใหม่’ ลดข้อยกเว้น - เข้มงวดขึ้น

TNN

Wealth

คลังเตรียมทบทวน ‘เก็บภาษีมรดกใหม่’ ลดข้อยกเว้น - เข้มงวดขึ้น

คลังเตรียมทบทวน ‘เก็บภาษีมรดกใหม่’ ลดข้อยกเว้น - เข้มงวดขึ้น

คลังเตรียมทบทวน ‘เก็บภาษีมรดกใหม่’ อาจปรับลดข้อยกเว้น - บังคับใช้ให้เข้มงวดขึ้น พิจารณาตามความเหมาะสม

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังทบทวนการจัดเก็บภาษีมรดกใหม่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม หลังจากที่ผ่านมามีการประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งต้องยอมรับว่า ยังเก็บภาษีไม่ได้มากนัก เพราะเป็นภาษีชนิดใหม่ ในช่วงแรกกระทรวงการคลังจึงไม่อยากเข้มงวดมากเกินไป  โดยเฉพาะในส่วนเงื่อนไข ข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่อยู่ในภาษีมรดกอาจมีการปรับลดลง และให้บังคับใช้เข้มงวดขึ้น เช่น การจัดเก็บมรดกเฉพาะในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท ก็อาจต้องดูให้เกิดความเหมาะสม


รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงการคลัง ได้เริ่มออกกฎหมายจัดเก็บรายได้ภาษีมรดก ตั้งแต่ปี 58 โดยเป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่ามรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับจากกองมรดก โดยที่ผู้รับมรดกเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี และมักจะมีการกำหนดค่าลดหย่อนและอัตราภาษีที่เป็นประโยชน์กับผู้รับมรดกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ตาย  ทำให้ผู้รับมรดกที่มีความใกล้ชิดกับผู้ตายมีภาระภาษีที่น้อยกว่าผู้รับมรดกแต่ละคนมากกว่า ปัจจุบัน นับตั้งแต่เริ่มจัดเก็บภาษีมรดกเพิ่งมีรายได้รวม 3,643 ล้านบาท ส่วนใหญ่เก็บได้หลักร้อยล้าน และเพิ่งเก็บได้เกิน 1 พันล้าน ในปี 67


สำหรับภาษีมรดก ปัจจุบันเก็บภาษีมรดกร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์ แต่มีเงื่อนไขยกเว้น อาทิ การจัดเก็บภาษีจะเก็บเฉพาะมรดกในส่วนที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทต่อคน ทำให้กลายเป็นช่องที่หลีกเลี่ยงภาษีได้ อาทิ บิดาเสียชีวิตมีมรดกอยู่ 300 ล้านบาท แบ่งให้ลูก 2 คน คนละ 100 ล้านบาท และญาติอีกคน 100 ล้านบาท เท่ากับว่ามรดกดังกล่าวจะไม่มีภาระภาษีเลย เนื่องจากได้รับมรดกไม่เกิน 100 ล้านบาท


นอกจากนี้ กรณีหากมรดกเกิน 100 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน เช่น ลูกจะได้ลดภาษีเสียเพียงร้อยละ 5 แต่ผู้ที่ไม่ใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานของผู้ส่งมอบมรดก จะต้องเสียภาษีร้อยละ 10


ภาพจาก: AFP 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง