TNN เมตาเตรียมเบลอรูปภาพโป๊เปลือย ใน DM บนอินสตาแกรม หวังปกป้องวัยรุ่น

TNN

Wealth

เมตาเตรียมเบลอรูปภาพโป๊เปลือย ใน DM บนอินสตาแกรม หวังปกป้องวัยรุ่น

เมตาเตรียมเบลอรูปภาพโป๊เปลือย ใน DM บนอินสตาแกรม หวังปกป้องวัยรุ่น

เมตาเตรียมเบลอรูปภาพโป๊เปลือย ใน DM บนอินสตาแกรม หวังปกป้องวัยรุ่น

เมตา บริษัทแม่ของเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมจากสหรัฐ ระบุว่า อินสตาแกรมจะทดสอบฟีเจอร์เบลอรูปภาพโป๊เปลือยบนข้อความส่วนตัวเพื่อปกป้องความปลอดภัยของวัยรุ่นและป้องกันไม่ให้สแกมเมอร์เข้าถึงตัวพวกเขา ในขณะที่เมตาพยายามคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับคอนเทนต์อันตรายบนอินสตาแกรม

.


สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมตากำลังเผชิญแรงกดดันในสหรัฐและยุโรปจากข้อกล่าวหาว่า แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียของบริษัทดังกล่าวทำให้คนเสพติดและกระตุ้นให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่น

.


เมตาระบุว่า ฟีเจอร์เบลอรูปโป๊เปลือยสำหรับการส่งข้อความส่วนตัว หรือ Direct Message ของอินสตาแกรมจะใช้ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของคอมพิวเตอร์ (machine-learning) ในการวิเคราะห์ว่ารูปภาพที่ถูกส่งเข้าข้อความส่วนตัวนั้นมีรูปโป๊เปลือยหรือไม่

.


รายงานระบุว่า ฟีเจอร์เบลอรูปภาพโป๊เปลือยดังกล่าวจะเป็นการตั้งค่าโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและเมตาจะโน้มน้าวให้ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใหญ่เปิดใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง