TNN ข่าวดีปีใหม่ 2567 ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุกสาย เดินทางข้ามปีถึงตี 2

TNN

Wealth

ข่าวดีปีใหม่ 2567 ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุกสาย เดินทางข้ามปีถึงตี 2

ข่าวดีปีใหม่ 2567  ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุกสาย เดินทางข้ามปีถึงตี 2

ข่าวดี ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุกสาย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 คืนวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 02:00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567

ข่าวดี ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุกสาย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 คืนวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 02:00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567


ตามที่ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยสั่งการทุกหน่วยงานบูรณาการเชื่อมโยงการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลให้เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นั้น 


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง (MRT สายสีเหลือง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (MRT สายสีชมพู) ได้เตรียมมอบของขวัญส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้แก่ประชาชน โดย รฟม. ได้ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) บริษัทอีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) 


ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าทั้ง 4 สาย ขยายเวลาสิ้นสุดการให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สายสีน้ำเงิน สายสีเหลือง และสายสีชมพู ในคืนวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 02:00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 


พร้อมกันนี้ ได้ขยายเวลาการให้บริการอาคารและลานจอดแล้วจรทุกแห่ง เพื่อให้สอดคล้องตามการให้บริการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในคืนข้ามปี ดังนี้ 


- รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน เปิดให้บริการอาคารและลานจอดแล้วจร ตั้งแต่เวลา 05:00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 03:00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือจนกว่ารถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายจะเข้าถึงสถานีปลายทาง โดยมีที่จอดรถในแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ประกอบด้วย อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีลาดพร้าว สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีหลักสอง (2 อาคาร) และลานจอดแล้วจร 11 ลาน ที่สถานีรัชดาภิเษก สถานีห้วยขวาง สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (2 ลาน) สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (2 ลาน) สถานีสามย่าน และสถานีกำแพงเพชร ทั้งนี้ เฉพาะลานจอดแล้วจร สถานีกำแพงเพชร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับที่จอดรถในแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ประกอบด้วย อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ได้แก่ ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1


- รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง เปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจร สถานีศรีเอี่ยม ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่คิดค่าปรับค้างคืน โดยคิดอัตราค่าบริการจอดรถตามปกติ


- รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู เปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจร สถานีมีนบุรี ฟรี ! ตลอด 24 ชั่วโมง


- รถไฟฟ้าสายสีเขียว เปิดให้บริการอาคารและลานจอดแล้วจร ตั้งแต่เวลา 05:00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 03:30 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือจนกว่ารถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายจะเข้าถึงสถานีปลายทาง โดยมีลานจอดแล้วจรในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง     ที่สถานีเคหะฯ และอาคารจอดแล้วจรในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต จำนวน     2 แห่ง ที่สถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต 


นอกจากนี้ รฟม. ได้เตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับ การเดินทางของประชาชน ซึ่งจะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนมีความต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดพิธีปล่อยแถวเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยเป็นการบูรณาการด้านความปลอดภัยร่วมกันของภาครัฐ ระหว่าง รฟม.กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 


เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการเตรียมความพร้อมการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ตลอดจนการจัดเตรียมขบวนรถเสริมพิเศษให้พร้อมต่อการให้บริการ ในกรณีที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำสถานี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งในภาวะปกติและกรณีฉุกเฉิน มีการเพิ่มความถี่ในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยภายในสถานีตลอด 24 ชั่วโมง การติดตามและเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า 


ทั้งนี้ รฟม. มีความตั้งใจที่จะส่งมอบการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขให้แก่ประชาชนทุกท่าน และขอความร่วมมือผู้โดยสารในการตรวจสัมภาระ และไม่อนุญาตให้นำวัตถุต้องห้ามเข้ามาในระบบรถไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ ได้แก่ อาวุธ ของมีคม ลูกโป่ง และพลุดอกไม้ไฟทุกชนิดข้อมูลจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ