TNN online ททท.จ่อขยายเวลาพำนักในไทยให้นนท.ต่างชาติ 56 ประเทศ เพิ่มรายได้

TNN ONLINE

Wealth

ททท.จ่อขยายเวลาพำนักในไทยให้นนท.ต่างชาติ 56 ประเทศ เพิ่มรายได้

ททท.จ่อขยายเวลาพำนักในไทยให้นนท.ต่างชาติ 56 ประเทศ เพิ่มรายได้

ททท.สร้างเป้ารายได้ใหม่ 3.5 ล้านล้านบาทในปี 67 เตรียมชงนายกฯ ขยายระยะเวลาพำนักในไทยให้กับ 56 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

วันนี้ ( 14 พ.ย. 66 )นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้ให้ททท.ไปสำรวจข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่ารัฐบาลไทยควรจะยกเว้นการตรวจลงตราหรือยกเว้นการยื่นขอวีซ่า (วีซ่าฟรี) และขยายระยะเวลาพำนักในไทยให้กับประเทศใดเพิ่มเติมบ้าง เพื่อเร่งสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 


เนื่องจากปี 67 ได้สั่งให้ททท.เพิ่มเป้ารายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 2 ล้านล้านบาท เป็น 2.5 ล้านล้านบาท เมื่อรวมกับคนไทยเที่ยวในประเทศอีก 1 ล้านล้านบาท รายได้รวมของปีหน้าจะเป็น 3.5 ล้านล้านบาท


ส่วนเป้าหมายสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3 ล้านล้านบาทที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายมา จะทำให้ได้ภายในปี 68 ซึ่งกลยุทธ์ที่จะให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 67 แตะ 2.5 ล้านล้านบาท มีทั้งนโยบายยกเว้นวีซ่า และให้อยู่เที่ยวในไทยนานขึ้น


ทั้งนี้จากการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานในประเทศยุโรป เห็นตรงกันว่าภูมิภาคยุโรปจะโตกว่าที่คิดเพราะมีการเพิ่มขึ้นเที่ยวบิน ทั้งนี้ไทยยังมีโอกาสเพิ่มนักท่องเที่ยวอินเดียจากการยกเว้นวีซ่า ซึ่งในการประชุมก็ย้ำว่าต้องเพิ่มเป้ารายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติปีหน้า 2.5 ล้านล้านบาท ก็ไม่มีใครขัดข้อง


ด้านน.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวว่า ททท.อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีฯ พิจารณาขยายระยะเวลาการพำนักในไทย ของนักท่องเที่ยวในกประเทศไม่ต้องขอวีซ่าเข้าไทยให้สามารถอยู่ในไทยได้นานขึ้น


นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวว่า ขณะนี้มี 56 ประเทศ และ เขตเศรษฐกิจ เดินทางเข้ามาในไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน จะเสนอให้รัฐบาลอนุมัติให้อยู่ได้ยาวขึ้น รวมทั้งเสนอให้พิจารณายกเว้นวีซ่าชั่วคราวเพิ่มเติมให้กับกลุ่มประเทศซีไอเอส เช่น คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน เป็นต้น


ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง