TNN online มติ กกร. เห็นชอบ "น้ำตาลทราย" เป็นสินค้าควบคุม เตรียมชงครม. พรุ่งนี้

TNN ONLINE

Wealth

มติ กกร. เห็นชอบ "น้ำตาลทราย" เป็นสินค้าควบคุม เตรียมชงครม. พรุ่งนี้

มติ กกร. เห็นชอบ น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุม เตรียมชงครม. พรุ่งนี้

มติ กกร. เห็นชอบให้ "น้ำตาลทราย" เป็นสินค้าควบคุม เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม ครม. 31 ตุลาคม 2566 กำหนดน้ำตาลทรายขาว กก.ละ 20 บาท

มติ กกร. เห็นชอบให้ "น้ำตาลทราย" เป็นสินค้าควบคุม เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม ครม. 31 ตุลาคม 2566 กำหนดน้ำตาลทรายขาว กก.ละ 20 บาท


นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 3/2566 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้สินค้าน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เพื่อป้องกันผลกระทบกับประชาชน พร้อมออก 2 มาตรการสำคัญในการดูแล


โดยจะนำมติดังกล่าวเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 31 ต.ค. 2566 และจะลงประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ทันที


1.กำหนดราคาจำหน่ายหน้าโรงงานที่ กิโลกรัมละ  19 บาท , น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ  20 บาท และควบคุมราคาจำหน่ายลักษณะขายปลีกในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล น้ำตาลทรายขาว กิโลกรัมละ 24 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งเท่ากับว่าน้ำตาลทรายจะยังคงจำหน่ายในราคาเดิม ไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด ส่วนจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีการกำหนดราคาตามระยะทางและต้นทุนการขนส่งต่อไป


2.ควบคุมการส่งออกตั้งแต่ 1 ตัน หรือ 1,000 กก. ขึ้นไป โดยต้องขออนุญาตจากคณะอนุกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น มีเลขาธิการ สอน. เป็นประธาน มีรองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นรองประธาน มีตัวแทนจาก สอน.เป็นเลขานุการ และตัวแทนกรมการค้าภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งจะทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำกับดูแลต่อไป เพื่อให้น้ำตาลทรายมีเพียงพอใช้ในประเทศ และไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำตาลทรายของไทย"


ทั้งนี้ การนำน้ำตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ เพราะกระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ และปัจจุบันมีความยากลำบากอยู่แล้ว และยังกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตอีกเป็นจำนวนมาก จึงต้องเข้ามากำกับดูแล โดยราคาจะยึดที่ กกร.ประกาศ


อย่างไรก็ดี การดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อย ยืนยันว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามเดิม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้เข้าไปดูแล และรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ส่วนผู้ประ กอบการ หรือร้านค้า ขอให้จำหน่ายสินค้าในราคาเดิม เพราะน้ำตาลทรายไม่มีการปรับขึ้นราคาแล้ว


ส่วนประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) นั้นเป็นประกาศที่ใช้คำนวณราคาอ้อยสำหรับเกษตรกร ซึ่งจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องดูแลต่อไปภาพจาก Getty Images

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง