TNN online ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท! พิพัฒน์ เผย แต่ละจังหวัดจะขึ้นไม่เท่ากัน

TNN ONLINE

Wealth

ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท! พิพัฒน์ เผย แต่ละจังหวัดจะขึ้นไม่เท่ากัน

ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท! พิพัฒน์ เผย แต่ละจังหวัดจะขึ้นไม่เท่ากัน

กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างหารือไตรภาคีเพื่อขึ้น "ค่าแรงขั้นต่ำ" ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ แต่ยังไม่ใช่ 400 บาทเท่ากันทุกพื้นที่

กระทรวงแรงงาน อยู่ระหว่างหารือไตรภาคีขึ้น "ค่าแรงขั้นต่ำ" ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ แต่ยังไม่ใช่ 400 บาทเท่ากันทุกพื้นที่


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ยืนยันกระทรวงแรงงานจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอย่างแน่นอน แต่ยังไม่ใช่ 400 บาทเท่ากันทุกพื้นที่ เพราะต้องหารือร่วมกับตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้างด้วยเพื่อให้การขึ้นค่าแรงเกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ไม่กระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง


สำหรับการพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จะดูจากปัจจัยเงินเฟ้อและแต่ละจังหวัดก็จะขึ้นไม่เท่ากัน ปัจจุบันค่าแรงต่ำสุดคือ 328 บาท และสูงสุดที่ 354 บาท แต่หากเป็นแรงงานไทยที่เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในงานต่างๆ ปีหน้าจะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำวันละมากกว่า 400 บาทแน่นอน ซึ่งการขึ้นค่าแรงจะต้องรอผลสรุปการหารือไตรภาคีคือ ภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง เพื่อให้ได้ตัวเลขค่าแรงขั้นต่อที่เหมาะสม
ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง