เตรียมพร้อมรองรับผู้มีรายได้น้อยถอนเงินจากATM

TNN ONLINE

WEALTH

เตรียมพร้อมรองรับผู้มีรายได้น้อยถอนเงินจากATM

เตรียมพร้อมรองรับผู้มีรายได้น้อยถอนเงินจากATM

กรมบัญชีกลางปรับการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ผู้มีรายได้น้อยเดือนกันยายน ด้วยการกำหนดวันถอนเรียงตามลำดับเลขบัตรประชาชน

วันนี้ (30 ส.ค.) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในเดือนสิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ในส่วนของ มาตรการพยุงการบริโภคสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จำนวนทั้งสิ้น 19 ล้านรายการ คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 9 พันล้านบาท ซึ่งพบว่าในช่วงวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562 มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถอนเงินจากตู้ ATM จำนวน 9.5 ล้านครั้ง จำนวนเงินกว่า 5 พันล้านบาท (เฉลี่ย 500-600 บาทต่อครั้ง) ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เงินในตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในบางพื้นที่ธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการถอนเงินจากตู้ ATM ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยดังกล่าว ในเดือนกันยายน 2562 โดยปรับการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ผู้มีรายได้น้อย ด้วยการกำหนดวันถอนเงินจากบัญชี เรียงตามลำดับเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้ประชาชนทยอยถอนเงินตามรอบ แก้ปัญหากรณีเกิดการถอนเงินจนเกลี้ยงตู้เอทีเอ็ม ดังนี้

1. มาตรการพยุงการบริโภคฯ 500 บาท/คน/เดือน ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39 เงินจะเข้ากระเป๋าเงิน e-Money ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 , ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36 เงินจะเข้ากระเป๋าเงิน e-Money วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562, ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8 เงินจะเข้ากระเป๋าเงิน e-Money วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

2. มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุฯ 500 บาท/คน/เดือน เงินจะเข้า วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

3. มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรฯ 300 บาท/คน/เดือน เงินจะเข้ากระเป๋าเงิน e-Money วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

นอกจากนี้ ยังได้ให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กำกับดูแลเรื่องการเติมเงินในตู้ ATM เป็นกรณีพิเศษ ทั้งการเติมธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท โดยเพิ่มรอบการเติมเงิน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทราบโดยทั่วกันว่าเงินในกระเป๋า e-Money ดังกล่าว ไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย สามารถถอนวันใดก็ได้ หรือใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่รับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไปที่รับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC แบบพร้อมการ์ด (Prompt Card) หรือสะสมไว้ใช้จ่ายเมื่อจำเป็น สะสมไว้เป็นเงินออมในบัตรได้

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 กด 7 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวแนะนำ