TNN online ข่าวดี! ครม.เคาะลด "ค่าไฟ" ลงอีกเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย

TNN ONLINE

Wealth

ข่าวดี! ครม.เคาะลด "ค่าไฟ" ลงอีกเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย

ข่าวดี! ครม.เคาะลด ค่าไฟ ลงอีกเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย

ครม.ไฟเขียวเคาะลด "ค่าไฟ" งวดใหม่เดือน กันยายน - ธันวาคม 2566 ลงอีก เหลือ 3.99 บาท เริ่มรอบสิ้นเดือน ก.ย.นี้เป็นต้นไป

ครม.ไฟเขียวเคาะลด "ค่าไฟ" งวดใหม่เดือน กันยายน - ธันวาคม 2566 ลงอีก เหลือ 3.99 บาท  เริ่มรอบสิ้นเดือน ก.ย.นี้เป็นต้นไป

นายชัย วัชรวงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   เผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจาก มติ ครม. ครั้งที่แล้ว ค่าไฟฟ้าจากหน่วยละ เหลือ 4.10 บาท แต่เนื่องจาก นายกรัฐมนตรี มอบให้ นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค  รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. กระทรวงพลังงานกลับไปหารือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถลดค่าไฟได้อีกหรือไม่  และยังเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ ไม่ฝ่าฝืนวินัยการเงินการคลัง 


ปรากฎว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม ว่า ผลการหารือสามารถลด เข้าไฟจาก 4.10 บาท ได้อีก คงเหลือหน่วยละ 3.99 บาท เริ่มรอบสิ้นเดือน ก.ย.นี้เป็นต้นไป


ขณะที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงมาตรการลดราคาน้ำมันเบนซิน ว่า จะเร่งพยายามลดเบนซินให้ได้เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 เบื้องเน้นเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง โดยจะเร่งคุยกับกรมธุรกิจพลังงาน และในวันพรุ่งนี้  19.ก.ย.66 จะเข้าหารือกับกรมศุลกากร

ด้านนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่าจะพิจารณา รัศมีการใช้เงินดิจิตอล 10,000 บาทจาก 4 กิโลเมตร เป็นภายในอำเภอ  ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปในขั้นตอนนี้ จากนี้จะมีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นมาพิจารณา 2 เรื่องหลา คือ เรื่องของการพักหนี้เกษตรกร และคณะทำงานดิจิทัลวอลเลต

สำหรับข้อเสนอขยายกรอบพื้นที่ดิจิทัลวอลเลทปรับ จาก 4 กิโลเมตร เป็นระยะที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ มองว่ามันเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ ทำให้การใช้สะดวกขึ้น แต่เรายังคงยึดในเรื่องกรอบแนวความคิดเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนฐานรากดังนั้นต้องทำให้เกิดความสมดุลที่เหมาะสม ทั้งนี้จะสรุปและส่งรายละเอียดเข้าที่ประชุมครม.อีกครั้ง ในอีก 10 วันข้างหน้า ทั้งวงเงินและแหล่งที่มาของการใช้งบประมาณแฟ้มภาพ MEA

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง