TNN online สสว. ส่งระบบบริการ SME ACCESS ตั้งเป้าปลายปีคนเข้าถึงแพลตฟอร์มหลัก 1 ล้านคน

TNN ONLINE

Wealth

สสว. ส่งระบบบริการ SME ACCESS ตั้งเป้าปลายปีคนเข้าถึงแพลตฟอร์มหลัก 1 ล้านคน

สสว. ส่งระบบบริการ SME ACCESS ตั้งเป้าปลายปีคนเข้าถึงแพลตฟอร์มหลัก 1 ล้านคน

สสว. ส่งระบบบริการ SME ACCESS ดัน SME และ MSME “โต” ทุกระดับ ลดความเหลื่อมล้ำทั่วไทย ตั้งเป้าปลายปีมีคนเข้าถึงแพลตฟอร์มหลัก 1 ล้านคน

สสว. ส่งระบบบริการ SME ACCESS ดัน SME และ MSME “โต” ทุกระดับ ลดความเหลื่อมล้ำทั่วไทย ตั้งเป้าปลายปีมีคนเข้าถึงแพลตฟอร์มหลัก 1 ล้านคน


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปลายปี 2561 สสว. ได้พัฒนาระบบการให้บริการผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มจากการพัฒนา Website Portal หรือเว็บไซต์ smeone.info ที่รวบรวมข้อมูลการส่งเสริมและโครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน มาไว้ในที่เดียวกัน รวมถึงได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เพื่อตอบโจทย์บริการที่ครอบคลุมความต้องการในการทำธุรกิจของ MSME

ในปี 2566 ได้พัฒนาและปรับปรุงบริการ e-Service จาก 4 แพลตฟอร์มในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 8 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ 

1.SME ONE ID หนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ เชื่อมทุกโอกาสเติบโต 

2. SME CONNEXT แอปพลิเคชั่นเพื่อ(น)คนธุรกิจ 

3. เว็บไซต์ SME ONE ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ 

4.THAI SME-GP มาตรฐานสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

5.SME Academy 365 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ รวมหลักสูตรที่ผู้ประกอบการต้องรู้ 

6.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS(Business Development Service) 

7.SME COACH รวมที่ปรึกษาและบริการที่ปรึกษาออนไลน์ และ 8.ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ


สสว. ส่งระบบบริการ SME ACCESS ตั้งเป้าปลายปีคนเข้าถึงแพลตฟอร์มหลัก 1 ล้านคน


จากการที่ สสว.รวมบริการ e-Services หลักมากถึง 8 แพลตฟอร์ม และทุกบริการมีรูปแบบการใช้งาน สิทธิประโยชน์ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจไปยังผู้ประกอบการ MSME และ SME ทุกระดับ จึงสื่อสารภายใต้ธีม “โตหลายเท่า แค่เข้าถึง SME ACCESS” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้บริการที่จะเป็นผู้ช่วยเตรียมความพร้อมไปจนถึงสร้างการเติบโตในธุรกิจของผู้ใช้งานได้จริง 

จากการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พบว่าอัตราการรับรู้ในส่วนของแพลตฟอร์มเดิมคือ 45% และมีการรับรู้แพลตฟอร์มใหม่ถึง 18% นับเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าพอใจในการสร้างการรับรู้ในปีนี้


สสว. ส่งระบบบริการ SME ACCESS ตั้งเป้าปลายปีคนเข้าถึงแพลตฟอร์มหลัก 1 ล้านคน


ปัจจุบัน เว็บไซต์ SME ONE หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ มีผู้เข้าใช้งานรวมกว่า 600,000 ครั้ง/ปี   เป็นแพลตฟอร์มที่มีการเข้าถึงมากที่สุด โดยสิ้นปี 2566 ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มนี้หลักล้านคน เพราะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ผู้ประกอบการ SME ทุกรายต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ 

รองลงมาคือ แพลตฟอร์มโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) และ SME Academy 365 ที่มีผู้เข้ามาใช้งานหลักล้านคน ซึ่งแพลตฟอร์มนี้มี Academic ให้เรียน 32 หลักสูตร 85 เรื่อง

 

สสว. ส่งระบบบริการ SME ACCESS ตั้งเป้าปลายปีคนเข้าถึงแพลตฟอร์มหลัก 1 ล้านคน


อย่างไรก็ดี ผอ.สสว. กล่าวเสริมว่า เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และขยายผลการใช้งานระบบบริการ SME ACCESS ทั้ง 8 แพลตฟอร์ม ที่ผ่านมา สสว. จึงได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ตามภูมิภาคต่างๆ ภายใต้ชื่อ “Showcase โต Go 4 ภาค” คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา เดินสายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รู้จักระบบ SME ACCESS มากขึ้น ซึ่งผลตอบรับดีมาก ๆ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์กว่า 5,000 คน

นอกจากนี้ก็มีกิจกรรม SME Day 2023 “รวมพลังโต” จัดที่กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมออนไลน์ไขรหัสโตที่ได้ Influencer เบอร์ต้นๆ ของเมืองไทยอย่าง บี้ เดอะสกา มาร์วิน ทวีผล (มาร์วินฟินเฟ่อร์) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงกับบริการ SME ACCESS  

นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และส่งข่าวสารไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า โดยตรงอีกกว่า 300 กลุ่ม 

ซึ่งถือว่าสร้างความตื่นตัวในการใช้งานแบบได้ผลตอบรับที่ดีมาก เพราะระบบ SME ACCESS เป็นระบบที่พร้อมสำหรับการมาเป็นผู้ช่วยทลายขีดจำกัดของผู้ประกอบการ SME ไทย ให้สามารถเติบโตได้จริงผ่าน 8 แพลตฟอร์มที่มีให้เลือกตามความเหมาะสมของธุรกิจ 

สสว. ส่งระบบบริการ SME ACCESS ตั้งเป้าปลายปีคนเข้าถึงแพลตฟอร์มหลัก 1 ล้านคน


ในปี 2567 สสว.จะมีเพิ่มบริการอีก 1 แพลตฟอร์มใหม่  ได้แก่ SME Wallet เพื่อใช้สะสมแต้มคะแนนต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ  SME ไทย ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา 

อย่างไรก็ดี เท่ากับเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างการเติบโตให้กับ MSME และ SME ผ่านระบบบริการ SME ACCESS อย่างต่อเนื่อง สำหรับช่วย SME ไทยฝ่าทุกด่านธุรกิจยุคใหม่พร้อมรับการเติบโตได้ทุกระดับ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง