TNN จีนส่งรถโดยสารไฟฟ้าไปเมียนมาแล้ว

TNN

Wealth

จีนส่งรถโดยสารไฟฟ้าไปเมียนมาแล้ว

รถยนต์ไฟฟ้าของจีนจำนวนมาก ส่งออกไปยังเมียนมาเป็นครั้งแรกเมื่อเร็วๆ นี้ รถพ่วงที่บรรทุกรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้าจำนวน 50 คันได้ถูกขนส่ง เข้าสู่พื้นที่ตรวจสอบ ของด่านหว่านติง ในมณฑลยูนนาน ของจีน เพื่อส่งออกไปยังเมียนมาทางถนน

นี่คือครั้งแรกที่จีนส่งออกรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์ของจีนจำนวนมากไปยังเมียนมา และนับเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนเมียนมา ที่จะได้ใช้รถยนต์โดยสารไฟฟ้า ในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันทั่วโลกขยับตัวขึ้น 


เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของบริษัทการส่งออกครั้งนี้กล่าวว่าตั้งแต่การยื่นเอกสารข้อมูล ไปจนถึงการตรวจสอบเสร็จสิ้นในเวลาอันสั้นใช้เวลาเพียง 20 นาที โดยพิธีการศุลกากร ดำเนินการเร็วกว่าที่คาดไว้มาก ช่วยให้ลดต้นทุนด้านเวลา


ตั้งแต่ต้นปี 2566 ด่านหว่านติง ของยูนนาน

ได้ตรวจสอบบุคคลเข้าและออก รวม 107,000 คน 

ตรวจสอบและปล่อยสินค้านำเข้าและส่งออก 1,210,000 ตัน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2565 

คิดเป็นมูลค่ารวม 9,000 ล้านหยวน (ราว 46,000 ล้านบาท)


เวลานี้ ด่านชายแดนหว่านติง ในยูนนาน ได้ปรับปรุงมาตรการพิธีการศุลกากร ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรแบบครบวงจร ปรับปรุงประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรเข้าออกประเทศ เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับการค้าระหว่างจีนเมียนมา ซึ่งคาดว่าจะช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ของทั้งเมียนมาและยูนนาน 


บทข่าวโดย  สุกัญญา ไชยภาษี 

ข่าวแนะนำ