TNN online ไทยถกจีน 5 ประเด็นสำคัญ ลดอุปสรรคส่งออกสินค้าเกษตร

TNN ONLINE

Wealth

ไทยถกจีน 5 ประเด็นสำคัญ ลดอุปสรรคส่งออกสินค้าเกษตร

ไทยถกจีน 5 ประเด็นสำคัญ ลดอุปสรรคส่งออกสินค้าเกษตร

ปลัดเกษตรฯ หารือสำนักงานศุลกากรจีนฯ 5 ประเด็นสำคัญ หวังผลักดันความร่วมมือด้านการตรวจสอบ กักกัน และสร้างโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรไทยเพิ่ม

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังนายหวัง ลิ่งจวิ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) และคณะ ขอเข้าพบว่าด้วนประเด็นการหารือ ที่สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคด้านสุขอนามัยพืชไทย-จีน (JTC-SPS) ครั้งที่ 7 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

ไทยถกจีน 5 ประเด็นสำคัญ ลดอุปสรรคส่งออกสินค้าเกษตร

1.การเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่ เนื้อจระเข้ กุ้งก้ามกรามมีชีวิตเพื่อบริโภค อินทผาลัม สละ และเสาวรส ซึ่งสินค้าเกษตรทั้ง 5 ชนิด อยู่ระหว่างกระบวนการทางเอกสารและการพิจารณาจากจีนในการนำเข้ารวมทั้งการเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่เพิ่มเติม และขยายตลาดเดิม

2.มาตรการการระงับการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งไปจีน ซึ่งฝ่ายไทยได้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณายกเลิกการระงับการส่งออกของสถานประกอบการ/โรงงานดังกล่าวแล้ว 

3.การขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมของโรงงานเพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ และโรงงานเพื่อการส่งออกรังนกจากไทยไปยังจีน และการขอขึ้นบัญชีรายชื่อบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อส่งออกจากประเทศไทยไปยังจีน ฝ่ายจีนยินดีให้การสนับสนุนการจัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.การเชื่อมโยงระบบใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Phyto ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือและแลกเปลี่ยนการดำเนินการระหว่างกันบ้างแล้ว 

5.การประชุม JTC-SPS ครั้งที่ 8 ซึ่งฝ่ายจีนโดย GACC จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในช่วงปี 2567 และฝ่ายไทยแสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตร โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดขั้นตอน และระยะเวลาการขออนุญาตการส่งออก ให้ใช้เวลาสั้นลง พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เกษตรกรตลอดจนผู้ส่งออกไทยด้วย


ที่มาภาพ : TNN ONLINE

ที่มาข้อมูล : TNN 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง