TNN online เริ่มวันนี้! ปรับเกณฑ์คลินิกแก้หนี้ "บัตรเครดิต-สินเชื่อส่วนบุคคล" สมัครได้ที่นี่

TNN ONLINE

Wealth

เริ่มวันนี้! ปรับเกณฑ์คลินิกแก้หนี้ "บัตรเครดิต-สินเชื่อส่วนบุคคล" สมัครได้ที่นี่

เริ่มวันนี้! ปรับเกณฑ์คลินิกแก้หนี้ บัตรเครดิต-สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครได้ที่นี่

เริ่มวันนี้(1 พ.ค.) ปรับเกณฑ์โครงการคลินิกแก้หนี้ เปิดทางผู้เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลเข้าร่วมโครงการได้ครอบคลุมมากขึ้น

เริ่มวันนี้(1 พ.ค.) ปรับเกณฑ์โครงการคลินิกแก้หนี้ เปิดทางผู้เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลเข้าร่วมโครงการได้ครอบคลุมมากขึ้น


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหนี้เสียให้สามารถแก้ไขกลับไปเป็นหนี้ปกติได้เร็วขึ้น ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการคลินิกแก้หนี้ ให้สามารถช่วยเหลือผู้เป็นหนี้เสียกรณีบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น


ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่นี้จะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 66 เป็นต้นไป โดยกำหนดคุณสมบัติให้ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระมากกว่า 120 วันขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ จากเดิมที่จำกัดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสียก่อนวันที่ 1 ก.พ. 66 เท่านั้น ซึ่งการปรับเกณฑ์นี้จะทำให้ผู้มีปัญหาการชำระหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถูกจำกัดช่วงเวลาการเกิดหนี้เสียอีกต่อไป


น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่กำลังประสบปัญหาชำระหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งโครงการจะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแต่ละราย เพื่อจัดทำแผนการชำระหนี้ใหม่ที่เหมาะสมให้กับลูกหนี้เป็นรายกรณี เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ต่อเนื่องจนปลดหนี้ได้ ซึ่งภายใต้แผนการชำระหนี้ใหม่อาจมีการกำหนดเงื่อนไขบางประการ เช่น มีเงื่อนไขไม่ให้ลูกหนี้ก่อหนี้ใหม่ เพื่อสร้างวินัยและความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกหนี้ได้อย่างยั่งยืน


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ สมัครร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมที่ LINE Official Account ของโครงการที่ @debtclinicbysam, ทางเฟซบุ๊ค คลินิกแก้หนี้ by SAM หรือสอบคอลเซ็นเตอร์ โทร. 1443 ได้ทุกวัน เวลา 9:00-19:00 น.


โครงการคลินิกแก้หนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ธปท. กับ สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) มีเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี, เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท  และต้องเป็นหนี้กับสถาบันที่เข้าร่วมโครงการซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคาร และไม่ใช่ธนาคาร (นอนแบงก์) เช่นบริษัทบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 แห่ง


สถาบันการเงินที่เข้าร่วม เช็กที่นี่ คลิก


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
-เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี
-เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
-เป็นหนี้เสีย (NPL) ค้างชำระมากกว่า 120 วัน (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันต้องมีสถานะค้างชำระตั้งแต่ 121-150 วันขึ้นไป)
-หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท


เอกสารที่ต้องใช้

รายงานเครดิตบูโร
สำเนาบัตรประชาชน
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
ใบแสดงรายได้
-พนักงานประจำ สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
-อาชีพอิสระ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หนังสือรับรองเงินเดือน


ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี (อายุรวมระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้ไม่เกิน 70 ปี)
2. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
3. เป็นหนี้เสีย (NPL) ค้างชาระมากกว่า 120 วัน*
4. หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบัน ต้องมีสถานะค้างชาระตั้งแต่ 121-150 วันขึ้นไป 


ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้

• สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน / เอกสารการตรวจสอบภาระหนี้จากเครดิตบูโรของผู้สมัคร
• พนักงานประจา : สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
• อาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี) หรือหนังสือ
รับรองรายได้ (อยู่ในชุดใบสมัคร)


ขั้นตอนที่ 3 : จัดส่งใบสมัครตัวจริง และเอกสารประกอบพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ระบุที่อยู่ : โครงการคลินิกแก้หนี้ ตู้ ปณ. 40 ปณฝ. ซันทาวเวอร์ส กทม. 10905
หมายเหตุ แนะนาส่งผ่านไปรษณีย์ไทย เพื่อทางโครงการสามารถตรวจสอบการจัดส่งและป้องกันการสูญหายของเอกสาร


ดาวน์โหลดใบสมัครส่งทาง ปณ. คลิก
สมัครออนไลน์ 
คลิก
  เริ่มวันนี้! ปรับเกณฑ์คลินิกแก้หนี้ บัตรเครดิต-สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครได้ที่นี่ ภาพจาก คลินิกแก้หนี้ by SAM

 

ที่มา www.คลินิกแก้หนี้.com

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ