TNN กรมรางเผย "สงกรานต์ 2566" มีผู้ใช้รถไฟ-รถไฟฟ้าต่ำกว่าคาด

TNN

Wealth

กรมรางเผย "สงกรานต์ 2566" มีผู้ใช้รถไฟ-รถไฟฟ้าต่ำกว่าคาด

กรมรางเผย สงกรานต์ 2566 มีผู้ใช้รถไฟ-รถไฟฟ้าต่ำกว่าคาด

กรมราง สรุปตัวเลขเดินทางสงกรานต์ 7 วัน ประชาชนใช้บริการรถไฟ-รถไฟฟ้า รวม 6.35 ล้านคน ต่ำกว่าที่คาดร้อยละ 2.65

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 ที่ผ่านมา 7 วัน (11-17 เม.ย. 66) มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 6,355,187 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 173,129 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 2.65 

กรมรางเผย สงกรานต์ 2566 มีผู้ใช้รถไฟ-รถไฟฟ้าต่ำกว่าคาด

ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 484,181 คน-เที่ยว แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 216,893 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 267,288 คน-เที่ยว มีผู้โดยสารขาออกสะสม 240,639 คน-เที่ยว และขาเข้า 243,542 คน-เที่ยว

โดยสายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 154,952 คน-เที่ยว รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 136,889 คน-เที่ยว สายเหนือ 94,675 คน-เที่ยว สายตะวันออก 60,818 คน-เที่ยว และสายมหาชัย/แม่กลอง 36,847 คน

สำหรับด้านความปลอดภัย พบว่า ตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์รวม 7 วัน มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟทั้งหมด 4 ครั้ง ประกอบด้วย เหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ รฟท. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ขบวนรถไฟชนกระบือ เหตุการณ์รถไฟเฉี่ยวชนรถยนต์ที่จอดล้ำเข้ามาในเขตทางรถไฟ และเหตุการณ์คนร้ายขว้างปาก้อนหินใส่ขบวนรถไฟ โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

กรมรางเผย สงกรานต์ 2566 มีผู้ใช้รถไฟ-รถไฟฟ้าต่ำกว่าคาด

และมีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง 2 ครั้ง ประกอบด้วย วันที่ 11 เม.ย. 66 เวลา 20.11 น. รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) สายธานีรัถยา ขบวนรถ T13 ขัดข้อง ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ฝั่งขาเข้าเมือง และวันที่ 16 เม.ย. 66 เวลา 20.55 น. รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) สายนครวิถี เกิดสัญญาณไฟ M02 ก่อนเข้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขัดข้อง ส่งผลให้ขบวนรถไฟ T22 เที่ยว 2080 เกิดระบบควบคุมการเดินรถขัดข้อง


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ