TNN online ศูนย์วิจัยออมสินเผย 3 ปัจจัยหลัก หนุนก่อสร้างโตร้อยละ 4.5

TNN ONLINE

Wealth

ศูนย์วิจัยออมสินเผย 3 ปัจจัยหลัก หนุนก่อสร้างโตร้อยละ 4.5

ศูนย์วิจัยออมสินเผย 3 ปัจจัยหลัก หนุนก่อสร้างโตร้อยละ 4.5

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เปิด 3 ปัจจัยหลัก หนุนก่อสร้างปี 2566-2567 เติบโตร้อยละ 4.5-5.5 ต่อปี

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจก่อสร้างในปี 2566-2567 ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน คาดว่ายังมีทิศทางขยายตัวที่ดี มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.5-5.5 ต่อปี โดยมีปัจจัยบวกมาจากการก่อสร้างของภาครัฐที่ยังขยายตัวได้ดีไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงการเมกกะโปรเจคด้านการคมนาคม ที่คาดว่าจะมีการประมูลเกิดขึ้นในปี 2566 คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านบาท 

ศูนย์วิจัยออมสินเผย 3 ปัจจัยหลัก หนุนก่อสร้างโตร้อยละ 4.5

ส่วนการลงทุนก่อสร้างในภาคของเอกชนยังมีการขยายตัวที่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่อยู่อาศัย ซึ่งมีการขยายตัวได้ดีจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาประกาศแผนการพัฒนาโครงการใหม่ เพื่อรองรับความต้องการดีมานด์ที่อยู่อาศัยจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ฟื้นตัว

โดยเฉพาะดีมานด์ ที่อยู่อาศัยจากชาวจีนที่นิยมเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในปีนี้ 

สำหรับปัจจัยสนับสนุนที่จะส่งผลให้ภาคธุรกิจก่อสร้างในปีนีเติบโต มี 3 ปัจจัยหลัก คือ 1.การก่อสร้างภาครัฐจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการที่จะก่อสร้างในอนาคตโดยภาครัฐ 2.การฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ตามกำลังซื้อที่อยู่อาศัย 3.การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว

ขณะที่ปัจจัยท้าทาย 4 เรื่อง คือ ปัญหาราคาน้ำมันและวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น การขาดแคลนแรงงาน เรื่องการเลือกตั้งในปี 2566 และเงินเฟ้อ หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง