TNN online สภาพัฒน์ เบรกพรรคการเมือง หาเสียง"นโยบายพักหนี้"

TNN ONLINE

Wealth

สภาพัฒน์ เบรกพรรคการเมือง หาเสียง"นโยบายพักหนี้"

สภาพัฒน์ เบรกพรรคการเมือง หาเสียงนโยบายพักหนี้

สภาพัฒน์ เบรกพรรคการเมืองหาเสียง นโยบายพักหนี้ ห่วงกระทบวินัยการเงินหนี้ครัวเรือน

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า มีความเป็นห่วงต่อนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมือง โดยเฉพาะการชูนโยบายพักหนี้ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาวินัยการเงินและกระทบต่อคนที่ชำระหนี้ดี รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนตามมา โดยวิธีการแก้ปัญหานี้ที่ดีที่สุด ควรจะแก้หนี้เป็นรายบุคคล ซึ่งแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพ

สภาพัฒน์ เบรกพรรคการเมือง หาเสียงนโยบายพักหนี้

ปัจจุบัน ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยตอนนี้ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยหนี้ส่วนใหญ่กว่า 90% อยู่กับธนาคารรัฐ และอีก 10% อยู่กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งแม้ภาพรวมหนี้จะอยู่ระบบสถาบันการเงินรัฐเยอะ แต่ก็สถานะก็ยังแข็งแกร่ง ไม่มีปัญหา 

เนื่องจากธนาคารรัฐจะมีการแยกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐไว้ต่างหาก จึงไม่กระทบต่อภาพรวม แต่ข้อเสียก็คืออาจจะกระทบต่องบประมาณของรัฐบาล ที่จะต้องหาเงินไปสนับสนุนหรือจ่ายชดเชยให้

สภาพัฒน์ เบรกพรรคการเมือง หาเสียงนโยบายพักหนี้

ทั้งนี้ ไม่อยากให้พรรคการเมือง นำนโยบายหาเสียงพักหนี้มาใช้อีก เพราะจะส่งผลเสียต่อหนี้ครัวเรือนในระยะยาว และทำให้คนไทยขาดวินัยในการใช้หนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ สิ่งแวดล้อมของไทยก็ทำให้คนเป็นหนี้ได้ง่ายขึ้น เช่นการให้ซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง