TNN online บริหารสนามบิน ความเสี่ยงที่มองไม่เห็น I AOT I MEET THE TOP EP.71

TNN ONLINE

Wealth

บริหารสนามบิน ความเสี่ยงที่มองไม่เห็น I AOT I MEET THE TOP EP.71

บริหารสนามบิน ความเสี่ยงที่มองไม่เห็น I AOT I MEET THE TOP EP.71

บริหารสนามบิน ความเสี่ยงที่มองไม่เห็น

รายการ MEET THE TOP สัปดาห์นี้ เราจะพาไปพูดคุยกับ ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย ที่กำลังหมดวาระลงภายหลังจากบริหารมา 8 ปี ถึงความยากง่ายในการทำงาน และโควิดที่ผ่านมาธุรกิจสนามบินต้องเผชิญกับอะไรบ้าง ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง