TNN "Zoom" ปลดพนักงาน 1,300 คน! หั่นเงินเดือนซีอีโอ 98%

TNN

Wealth

"Zoom" ปลดพนักงาน 1,300 คน! หั่นเงินเดือนซีอีโอ 98%

Zoom ปลดพนักงาน 1,300 คน! หั่นเงินเดือนซีอีโอ 98%

Zoom (ซูม) บริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการประชุมทางไกลและการประชุมออนไลน์ ประกาศปรับลดพนักงาน 1,300 ตำแหน่ง และยังปรับลดเงินเดือนผู้บริหารบริษัทสูงถึงร้อยละ 98 หลังความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ลดลง

Eric Yuan (เอริก หยวน) ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของบริษัท Zoom Video Communications Inc บริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการประชุมทางไกลและการประชุมออนไลน์ ประกาศจะปรับลดพนักงาน 1,300 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด


สาเหตุของการปรับลดพนักงานครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงการระบาดของโควิด 19 บริษัทเพิ่มพนักงานจำนวนมาก เพื่อให้รองรับต่อการเติบโตของแพลตฟอร์ม ที่มีผู้เข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่ง 24 เดือนที่ผ่านมา จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัวจึงเกิดเป็นความผิดพลาด ที่โฟกัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันความต้องการลูกค้า แต่ไม่ได้ประเมินความจำเป็นของแต่ละทีมในการรับคนว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหน เมื่อตอนนี้สถานการณ์โควิดกลับสู่ปกติ รวมกับปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน บริษัทจึงต้องปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 


นอกจากนี้ นายหยวนยังประกาศด้วยว่าจะลดเงินเดือนตัวเองร้อยละ 98 และไม่รับโบนัสของปี 2566 ส่วนผู้บริหารคนอื่น ๆ จะลดเงินเดือนร้อยละ 20 และไม่ได้รับโบนัสเช่นกัน


ซูม เป็นบริษัทเทคโนโลยีรายล่าสุดที่ประกาศปลดพนักงาน เพื่อรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นและความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ