TNN online ธปท.เปิดสถิติ 'แบงก์ล่ม ปี65' รวมทุกช่องทางทั้งหมด 91 ครั้ง

TNN ONLINE

Wealth

ธปท.เปิดสถิติ 'แบงก์ล่ม ปี65' รวมทุกช่องทางทั้งหมด 91 ครั้ง

ธปท.เปิดสถิติ 'แบงก์ล่ม ปี65' รวมทุกช่องทางทั้งหมด 91 ครั้ง

ธปท.เปิดสถิติแบงก์ล่มตลอดปี 65 ขัดข้อง รวมทุกช่องทาง 91 ครั้งล่มนาน 201 ชั่วโมง กสิกรยืนหนึ่งล่มแค่ครั้งเดียว

วันนี้ ( 2 ก.พ. 66 )ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ได้เผยแพร่สถิติระบบเทคโนโลยีธนาคารพาณิชย์ขัดข้องตลอดปี 65 ที่ผ่านมา ใน 4 ช่องทาง ทั้ง โมบายแบงก์กิ้ง อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เอทีเอ็ม และสาขา รวมแล้วขัดข้องไปทั้งสิ้น 91 ครั้ง รวมระยะเวลาล่มทั้งหมด 201 ชั่วโมง โดยได้แบ่งเป็น 4 ไตรมาส

ซึ่งเฉพาะ 6 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่รวมทั้งได้ขัดข้องไปแล้ว 72 ครั้ง รวมระยะเวลา 166 ชั่วโมง และมีบางธนาคารที่การขัดข้องดีขึ้น เช่น ธนาคารกสิกรไทย ได้ขัดข้องแค่ 1 ครั้งระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงในไตรมาสแรกปี 65 (เดือนม.ค.-มี.ค.65)หลังจากนั้นอีก 3 ไตรมาสระบบไม่ขัดข้องแม้แต่ครั้งเดียว

ขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่ที่ขัดข้อง หรือระบบล่มมากที่สุด เป็นธนาคารทหารไทยธนชาต รวมตลอดปี 65 ขัดข้อง 30 ครั้งระยะเวลาขัดข้องสูงถึง 96 ชั่วโมง แบ่งเป็นระบบโมบายแบงก์กิ้ง ขัดข้อง 22 ครั้งนาน 87 ชั่วโมง , อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 2 ครั้ง นาน 5 ชั่วโมง , เอทีเอ็ม 3 ครั้งนาน 2 ชั่วโมง และสาขา 3 ครั้งนานรวม 2 ชั่วโมง

ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ตลอดปี 65 เป็นการขัดข้องของโมบายแบงกิ้งทั้งหมด 18 ครั้ง ระยะเวลานาน 16 ชั่วโมง โดยระบบช่องทางอื่นๆไม่ขัดข้องเลยตลอดปี 65 ที่ผ่านมา

เช่นเดียวกับธนาคารกรุงเทพ ที่ขัดข้องเพียงแต่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ครั้งระยะเวลาขัดข้องรวมกัน 23 ชั่วโมง

ส่วนธนาคารกรุงไทย ระบบเทคโนโลยีขัดข้องรวม 13 ครั้ง นาน 19 ชั่วโมง แบ่งเป็น ระบบโมบายแบงก์กิ้ง 9 ครั้ง นาน 13 ชั่วโมง , ตู้เอทีเอ็ม 2 ครั้ง นาน 3 ชั่วโมง สาขา 2 ครั้งนาน 3 ชั่วโมง

ด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขัดข้องรวม 5 ครั้ง ระยะเวลานาน 11 ชั่วโมง แบ่งเป็นโมบายแบงก์กิ้ง 3 ครั้งนาน 6 ชั่วโมง , อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 1 ครั้งนาน 4 ชั่วโมง และตู้เอทีเอ็ม 1 ครั้ง นาน 1 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพจาก :  TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง