TNN เพิ่มวันหยุด! ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศวันหยุดธนาคารเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

TNN

Wealth

เพิ่มวันหยุด! ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศวันหยุดธนาคารเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

เพิ่มวันหยุด! ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศวันหยุดธนาคารเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ 

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

สำหรับวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้    

1. วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 

วันหยุดชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)

2. วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 

วันมาฆบูชา

3. วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 

วันจักรี

4. วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 

วันสงกรานต์            

5. วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 

วันสงกรานต์            

6. วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 

วันแรงงานแห่งชาติ

7. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 

วันฉัตรมงคล

8. วันศุกร์ 5 พฤษภาคม

วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

9. วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)

10. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 

วันอาสาฬหบูชา

12. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 

วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)

13. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14. วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 

วันปิยมหาราช

15. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม

วันพ่อแห่งชาติ

16. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)

เพิ่มวันหยุด! ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศวันหยุดธนาคารเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ


ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย / TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ