TNN online โรงไฟฟ้าขยะ ธุรกิจที่ทำยากแต่ทำให้สำเร็จได้ I TPIPP I MEET THE TOP EP.66

TNN ONLINE

Wealth

โรงไฟฟ้าขยะ ธุรกิจที่ทำยากแต่ทำให้สำเร็จได้ I TPIPP I MEET THE TOP EP.66

โรงไฟฟ้าขยะ ธุรกิจที่ทำยากแต่ทำให้สำเร็จได้ I TPIPP I MEET THE TOP EP.66

โรงไฟฟ้าขยะ ธุรกิจที่ทำยากแต่ทำให้สำเร็จได้

สัปดาห์นี้เราจะพาไปพูดคุยกับคุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ ผู้บริหาร ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ถึงแนวคิดในการเลือกทำธุรกิจพลังงานหมุนเวียน แต่ไม่ได้ทำจากแสงแดด หรือสายลม แต่ทำจากขยะ ทำไมต้องถึงเลือกทำไฟฟ้าจากขยะ ที่เขาบอกว่าทำยากที่สุด ติดตามได้ในรายการ MEET THE TOPข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง