TNN online ภาคท่องเที่ยวคาด "จีน" เข้าไทยในไตรมาสแรก กว่า 300,000 คน

TNN ONLINE

Wealth

ภาคท่องเที่ยวคาด "จีน" เข้าไทยในไตรมาสแรก กว่า 300,000 คน

ภาคท่องเที่ยวคาด จีน เข้าไทยในไตรมาสแรก กว่า 300,000 คน

ภาคการท่องเที่ยว คาด จีนเข้าไทยในไตรมาสแรก กว่า 300,000 คน พร้อมเน้นย้ำถึงมาตรการโควิดรองรับนักท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการจัดเตรียมความพร้อมรับจีนเปิดประเทศ โดยได้คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 กว่า 300,000 คน เปรียบเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยตลอดปี 2565 ที่มีจำนวนประมาณ 274,000 คน 

ภาคท่องเที่ยวคาด จีน เข้าไทยในไตรมาสแรก กว่า 300,000 คน

โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) และด้วยข้อจำกัดของเที่ยวบินระหว่างกัน จะมีจำนวนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาผ่านด่านทางบก เช่น เชียงแสน และหนองคาย โดยมากับรถไฟความเร็วสูง

ทั้งนี้ การเดินทางเข้าประเทศ ควรใช้แนวปฏิบัติเหมือนการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของประเทศและคนไทย ไม่เสี่ยงต่อการกลับไประบาดซ้ำ เน้นมาตรการป้องกันตนเอง โดยจะแนะนำให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น และนำมาตรการ SHA กลับมาใช้อย่างเข้มข้น ตลอดจนยังให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการ ทั้งการให้บริการภาคพื้น จำนวนเที่ยวบิน ให้เพียงพอกับจำนวนความต้องการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปรับคาดการณ์ปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยมากขึ้นเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่า 25 ล้านคน รวมนักท่องเที่ยวจีน 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ :  TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง