TNN online ด่วน! "Apple" ขึ้นราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone เริ่ม 1 มี.ค.นี้

TNN ONLINE

Wealth

ด่วน! "Apple" ขึ้นราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone เริ่ม 1 มี.ค.นี้

ด่วน! Apple ขึ้นราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone เริ่ม 1 มี.ค.นี้

แอปเปิล (Apple) เตรียมขึ้นราคาแบตเตอรี่ของ iPhone ที่หมดประกันไปแล้ว โดยราคาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 890 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคมนี้

แอปเปิล (Apple) ประกาศในหน้าข้อมูลการบริการแบตเตอรี่ iPhone ว่าเครื่องที่อยู่นอกการรับประกันแล้ว ซึ่งปกติมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแบตเตอรี่เพิ่มเติม จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกจากราคาเดิม 890 บาท โดยมีผลกับ iPhone รุ่นก่อน iPhone 14 ทั้งหมด

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ที่ Apple Store หรือศูนย์บริการ Apple Authorized Service Provider (AASP) ปัจจุบันเริ่มต้นที่ 1,600 บาท เช่น iPhone SE, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 - 1,600 บาท - ราคาใหม่ 2,490 บาท ราคาใหม่นี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นราคาจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่ไม่มี AppleCare+ เท่านั้น ถ้าใครที่ใช้ AppleCare+ และแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์เก็บประจุได้น้อยกว่าร้อยละ 80 ของความจุเดิม ก็ยังสามารถใช้สิทธิในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง