TNN online ส่อง 3 เส้นทางยอดฮิต ที่ผู้โดยสารใช้เดินทางเทศกาลปีใหม่ 66

TNN ONLINE

Wealth

ส่อง 3 เส้นทางยอดฮิต ที่ผู้โดยสารใช้เดินทางเทศกาลปีใหม่ 66

ส่อง 3 เส้นทางยอดฮิต ที่ผู้โดยสารใช้เดินทางเทศกาลปีใหม่ 66

นครชัยแอร์ พบยอดผู้โดยสารเดินทางปีใหม่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมเปิดข้อมูล 3 เส้นทางยอดฮิต ขอนแก่น - สุรินทร์ - อุบลราชธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สรุปยอดผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566) พบว่ามีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้น ร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเส้นทางที่มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

1. กรุงเทพฯ – ขอนแก่น

2. กรุงเทพฯ – สุรินทร์

3. กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

ส่อง 3 เส้นทางยอดฮิต ที่ผู้โดยสารใช้เดินทางเทศกาลปีใหม่ 66

โดยเป็นผลมาจากการที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ส่งผลให้ประชาชนเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล รวมถึงบริษัทได้จัดเสริมรถเพิ่มขึ้นจากเที่ยววิ่งปกติร้อยละ 10 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บสถิติเที่ยวโดยสาร ตลอดจนข้อแนะนำของลูกค้าผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับความสะดวก เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ซึ่งถือว่าเป็นอีกช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก

สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ไม่พบผู้กระทำความผิดระเบียบวินัย หรือตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากแผนคุมเข้มด้านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งด้านตัวรถและพนักงานขับรถในการขับรถช่วงเทศกาล

ด้านการดูแลอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร จากแผนการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการรถเชื่อมต่อจากสถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2) ไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS (หมอชิต) ด้วยรถ Shuttle Bus ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ โดยมีสถิติผู้ใช้บริการรวม 455 คน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กับลูกค้าที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง