TNN online เปิดแนวคิด "ธนัช เงินประเสริฐศรี" ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

TNN ONLINE

Wealth

เปิดแนวคิด "ธนัช เงินประเสริฐศรี" ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

เปิดแนวคิด ธนัช เงินประเสริฐศรี ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

เปิดแนวคิด "ธนัช เงินประเสริฐศรี" ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องของประเทศน่าท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆของโลก ส่งผลให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างตั้งธงที่จะต้องเดินทางมาท่องเที่ยวให้ได้สักครั้งหากมีโอกาส โดยถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ทั้งนี้ จึงทำให้เกิดมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ก็คือหนึ่งในบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว และสามารถ Startup ธุรกิจของตนเองขึ้นมาได้ จนเป็นหนึ่งในบริษัทของการให้บริการระบบขนส่งที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวภายใต้ชื่อแบรนด์ “รถทัวร์ธนัชวิชญ์”


สร้างธุรกิจจากความชอบ

ธนัช เงินประเสริฐศรี ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด บอกถึงที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นการทำธุรกิจ ว่า บริษัทก่อตั้งมาได้แล้วประมาณ 17 ปี โดยเป็นการเปิดให้บริการรถโดยสาร หรือรถบัส หรือรถทัวร์ให้เช่าสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นคนไทย และคนต่างชาติ ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นมาจากความชื่นชอบส่วนตัวของตนเกี่ยวกับรถบัส จนนำมาซึ่งการก่อตั้งบริษัท โดยเริ่มต้นตั้งแต่รถทัวร์ 1-2 คัน จนมาถึง 6 คัน และเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดที่บริษัทมีรถทัวร์ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 100 คัน

สำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทนั้น จะแบ่งเป็นกลุ่มของคนไทยประมาณ 80% ซึ่งจะมาจากส่วนราชการประมาณ 50% อีก 40% เป็นบริษัทเอกชน และ 10% เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 20%


โดยการใช้บริการจะมีทั้งในส่วนของคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะมีรถทัวร์ให้บริการทั้งขนาด 30 ที่นั่ง 50 ที่นั่ง ทั้งในแบบที่เป็นรถทัวร์ชั้นเดียว และรถทัวร์ 2 ชั้น หรือเรียกว่ามีให้บริการเกือบทุกขนาด


สำหรับกลยุทธ์ในการทำตลาดของบริษัทนั้น จะดำเนินการทั้งในรูปแบบของออฟไลน์ และออนไลน์ควบคู่กันไป โดยในรูปแบบของออฟไลน์มาจากการที่รถทัวร์ของบริษัท ซึ่งทางด้านข้างของตัวรถจะมีบ่งบอกอย่างชัดขนว่าเป็นรถของบริษัท โดยการเดินทางแต่ละครั้งที่มีจำนวนรถประมาณ 5-10 คันก็จะทำให้เป็นที่สะดุดตาของผู้ที่ได้พบเห็น ซึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทไปในตัว อีกทั้งในเรื่องของการบริการที่ดีของบริษัทยังทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากของกลุ่มผู้ใช้บริการไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น


ขณะที่ช่องทางด้านออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่มีความสำคัญขอการทำตลาดในยุคปัจจุบัน บริษัทก็ได้มีการดำเนินการในทุกช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ทั้ง ไลน์แอด (Line@) ,เฟสบุ๊ก (Facebook) ,เว็บไซด์ ซึ่งสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก


ปรับกลยุทธ์ตอบโจทย์ลูกค้า

อย่างไรก็ดี จากการที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจึงได้ดำเนินการเรื่องของการปรับขนาดของรถให้บริการให้มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีความยาวประมาณ 12 เมตร ให้เป็น 10 เมตร เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มผู้เดินทางที่มีการลดจำนวนกลุ่มลง จากเดิมที่จะเดินทางมาเป็นหมู่คณะจำนวนมาก


โดยถือว่าเป็นการลดต้นทุนในการให้บริการ เนื่องจากกลุ่มผู้เดินทางแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการเดินทางแบบที่เป็นส่วนตัวภายในกลุ่มของตนเองไม่ต้องการเดินทางร่วมกับกลุ่มอื่น หากขนาดรถใหญ่เกินจำนวนผู้เดินทางบริษัทก็ต้องแบกรับต้นทุนมากเกินไป


“การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งต้องเรียนว่าไม่ใช่จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลง แต่เป็นการเดินทางเป็นกลุ่มในจำนวนที่ลดลง ซึ่งแต่เดิมบริษัททัวร์ก็จะมีวิธีการเจรจาให้ลูกค้าเดินทางร่วมกันกับกลุ่มอื่นในเส้นทางเดียวกัน แต่ปัจจุบันลูกค้าไม่ยอม ต้องการเดินทางกันเองภายในหมู่คณะของตนเท่านั้น”


ลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง

ธนัช บอกว่า หลักคิดในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จของบริษัท อยู่ที่วิสัยทัศน์ในการทำงาน ซึ่งจะเลือกให้ความสำคัญกับลูกค้ามาเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพในการให้บริการ ระบบของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง การตรวจสอบพนักงานขับรถ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่เลือกใช้บริการของบริษัท


หากถามถึงจุดเด่นของบริษัทนั้น ธนัชมองว่าอยู่ที่ อยู่ที่ประสบการณ์ในการดำเนินงานมากว่า 50 ปี แม้ว่าบริษัทจะก่อตั้งมาได้ 17 ปี แต่เป็นธุรกิจของครอบครัวที่ดำเนินธุรกิจมาก่อนหน้านี้แล้วกว่า 60 ปี รวมถึงการติดอยู่ใน 10 อันดับของรถนำเที่ยวในประเทศ มีรถให้บริการของบริษัทเองกว่า 100 คัน อีกทั้งยังรับมาตรฐาน ISO 9001 และการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล


ข่าวแนะนำ