TNN online ลดหย่อนภาษี 2565 บริจาคผ่านระบบ e-Donation หักภาษีสูงสุดได้ 2 เท่า

TNN ONLINE

Wealth

ลดหย่อนภาษี 2565 บริจาคผ่านระบบ e-Donation หักภาษีสูงสุดได้ 2 เท่า

ลดหย่อนภาษี 2565 บริจาคผ่านระบบ e-Donation หักภาษีสูงสุดได้ 2 เท่า

ลดหย่อนภาษีปี 2565 รัฐบาลเชิญชวนร่วมบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หักภาษีสูงสุดได้ 2 เท่า สะดวก ได้ทุกเวลา ไม่ต้องเก็บหลักฐาน

ลดหย่อนภาษีปี 2565 รัฐบาลเชิญชวนร่วมบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด 2 เท่า สะดวก ได้ทุกเวลา ไม่ต้องเก็บหลักฐาน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งด้านการให้บริการแก่ประชาชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนยกระดับการให้บริการ ทำให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ง่ายยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการ ลดเวลาในการใช้บริการ

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

นางสาวรัชดา กล่าวว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพกรเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ได้จัดทำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น 

2 ช่องทาง การบริจาค

1. กรณีบริจาคเป็นเงินสด หน่วยรับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

2. กรณีบริจาคผ่าน QR Code ของสถาบันการเงินที่มีสัญลักษณ์ e-donation ไม่ว่าจะเห็นที่ใด เช่น บนเว็บไซต์, Facebook และ Line สามารถบริจาคได้ทุกเวลา 

ซึ่งทางธนาคารจะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์โดยอัตโนมัติ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตัวเอง และเข้าดูรายชื่อองค์กรรับบริจาคแบบ e-donation ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ของผู้บริจาค

ประโยชน์ของผู้บริจาค ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค ได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น และหากเป็นการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น สนับสนุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โรงพยาบาลของรัฐ สภากาชาดไทย องค์กรการกุศล ศาสนสถาน เป็นต้น 

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ของที่จ่ายจริง

สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ขณะที่หน่วยรับบริจาค ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ ไม่ต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการบริจาค ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักฐาน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคผ่านระบบดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ 
ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก AFP


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง