TNN online APEC 2022 หอการค้าไทยคาดเวทีประชุมเอเปคกระตุ้นเศรษฐกิจไทยขยายตัว

TNN ONLINE

Wealth

APEC 2022 หอการค้าไทยคาดเวทีประชุมเอเปคกระตุ้นเศรษฐกิจไทยขยายตัว

APEC 2022 หอการค้าไทยคาดเวทีประชุมเอเปคกระตุ้นเศรษฐกิจไทยขยายตัว

หอการค้าไทย คาดการณ์เวทีประชุม APEC จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยขยายตัว โดยเฉพาะเกิดการลงทุนตามนโยบาย BCG ตามมาไม่ต่ำกว่า 7 แสนล้านบาท

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การหอการค้าไทย คาดการณ์เวทีประชุม APEC จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยขยายตัว โดยเฉพาะเกิดการลงทุนตามนโยบาย BCG ตามมาไม่ต่ำกว่า 7 แสนล้านบาท   

ประชุม APEC 2022 จะช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนของธุรกิจ MICE หรือ ธุรกิจสร้างงานจัดกิจกรรมได้กว่า 7,500 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณในการจัด 3,000 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม 1,000-1,500 คน ประกอบด้วย ผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจ ผู้ติดตามผู้นำประเทศ 100 คน นักธุรกิจ 300 คน ผู้สื่อข่าวประเทศ 100 คน และองค์กรหรือสถาบันอื่น ๆ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายคนละ 10,000 บาทต่อคนต่อวัน

ส่วนที่ภาครัฐได้นำเสนอนโยบาย BCG ในเวที APEC เชื่อว่ายังช่วยให้เกิดการลงทุน 6.4 แสนล้านบาท จากการปรับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ BCG จะช่วยลดต้นทุน และเพิ่มรายได้จากการขาย carbon credit เช่น ยางพาราไทยประมาณ 25,000 ล้านบาท  ซึ่งหากรวมสินค้าเกษตรอื่น ๆ จะทำให้ประเทศไทยมีรายได้มากกว่า 1 แสนล้านบาท

รัฐบาลต้องสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจหลักคือ เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG มองว่าอุตสาหกรรมหลักที่ต้องกำหนดให้เป็นอันดับแรก คือ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เช่นถุงมือยางธรรมชาติน้ำมันปาล์ม นอกจากนี้เสนอให้รัฐควรตั้งกองทุน BCG (BCG Fund) เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนปรับตัวเข้าสู่ BCG และให้สถาบันการเงินพิจารณาการผลิตภาคเอกชนตามแนวคิด BCG จะได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้หลัง APEC จะยิ่งจูงใจให้ขับเคลื่อนตามนโยบายBCG อย่างแท้จริงภาพจาก Thaigov

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง