TNN online EGCO เข้าซื้อหุ้น Cogentrix RISEC 49% ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ 609 MWในสหรัฐฯ

TNN ONLINE

Wealth

EGCO เข้าซื้อหุ้น Cogentrix RISEC 49% ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ 609 MWในสหรัฐฯ

EGCO เข้าซื้อหุ้น Cogentrix RISEC 49% ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ 609 MWในสหรัฐฯ

EGCO RISEC II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ EGCO ถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Cogentrix RISEC CPOCP Holdings, LLC และ Cogentrix RISEC CPP II Holdings, LLC เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 49% ใน Cogentrix RISEC Holdings, LLC

บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เปิดเผยว่า EGCO RISEC II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ EGCO ถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Cogentrix RISEC CPOCP Holdings, LLC และ Cogentrix RISEC CPP II Holdings, LLC เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 49% ใน Cogentrix RISEC Holdings, LLC โดยคาดว่าการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 หลังจากดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ 

ทั้งนี้ ในการปิดรายการซื้อขายแล้วเสร็จ Cogentrix RISEC Holdings, LLC ถือหุ้นใน Rhode Island State Energy Center, LP (RISEC" เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงขนาด 609 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมืองจอห์นสตัน รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา RISEC จำหน่ายไฟในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้านิวอิงแลนด์ (ISO-NE) และเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในระบบของ ISO-NE RISEC ทำสัญญาขายกำลังการผลิตพร้อมจ่ายทั้งหมดและให้บริการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า blackstart กับ ISO-NE 

ขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าแห่งนี้ทำสัญญาจำหน่ายไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดพร้อมทั้งให้บริการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าอื่นๆ กับบริษัท Shell Energy North America ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟที่มีความน่าเชื่อถือด้านการลงทุน ระดับ A/A2 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบรับจ้างแปลงพลังงาน (Energy Tolling Agreement)
การลงทุนใน RISEC สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของเอ็กโกที่มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูงควบคู่กับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และเป็นการขยายการลงทุนต่อยอดความสำเร็จของเอ็กโกในตลาดไฟฟ้าประเทศสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ RISEC ยังมีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและที่ตั้งโครงการที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายที่สำคัญของ ISO-NE ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคตอีกด้วย

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO กล่าวว่า โรงไฟฟ้า RISEC จำหน่ายไฟฟ้าในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้านิวอิงแลนด์ (ISO-NE) และเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในระบบของ ISO-NE โดย RISEC ทำสัญญาขายกำลังผลิตพร้อมจ่ายทั้งหมดและให้บริการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า Blackstart กับ ISO-NE 

ขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดพร้อมทั้งให้บริการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าอื่น ๆ กับบริษัท เชลล์ เอ็นเนอร์ยี่ นอร์ธ อเมริกา (Shell Energy North America) ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือด้านการลงทุนในระดับ A/A2 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบรับจ้างแปลงพลังงาน (Energy Tolling Agreement) ซึ่งส่งผลดีให้ RISEC มีรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ

การลงทุนครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จของเอ็กโก กรุ๊ป ในตลาดไฟฟ้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจุดเด่นของโรงไฟฟ้า RISEC เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงมากของเมืองบอสตันและเมืองโพรวิเดนซ์ ตลอดจนเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในตลาดนิวอิงแลนด์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคต 

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้า RISEC ยังมีศักยภาพในการลงทุนเพิ่มกำลังผลิต ด้วยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System) รวมถึงการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป "Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth" ด้วยเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมองเห็นโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรที่ร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ รวมถึงโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศสหรัฐอเมริกาในอนาคต

.ติดตามข่าวหุ้นและการลงทุนทางไลน์
• Line @TNNWEALTH : https://bit.ly/3tCKmiD
———————————————————————
ติดตาม TNN Wealth ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ 
หรือดูรายการ Live ได้ทาง https://bit.ly/3HmUu4O

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง