TNN online APEC 2022 ตั้งวอร์รูมดูแลภารกิจ 4 ด้าน อำนวยความสะดวกประชุมเอเปค

TNN ONLINE

Wealth

APEC 2022 ตั้งวอร์รูมดูแลภารกิจ 4 ด้าน อำนวยความสะดวกประชุมเอเปค

APEC 2022 ตั้งวอร์รูมดูแลภารกิจ 4 ด้าน อำนวยความสะดวกประชุมเอเปค

APEC 2022 กระทรวงคมนาคมตั้งวอร์รูมดูแลภารกิจ 4 ด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกประสานงานการประชุมเอเปค 2022

APEC 2022 กระทรวงคมนาคมตั้งวอร์รูมดูแลภารกิจ 4 ด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกประสานงานการประชุมเอเปค 2022

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้นำเขตเศรษฐกิจ ในระหว่างการประชุมของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022) ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2565 

จากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเตรียมจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเพื่อทราบถึงความคืบหน้าในการเตรียมการด้านต่าง ๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เรียบร้อย และไม่เกิดข้อผิดพลาด 

ดังนั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนของคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอํานวยการ ที่มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ (War Room) ประจำการที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ (War Room) บูรณาการร่วมกันเพื่อความสะดวกในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และเพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งภารกิจออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ภารกิจด้านทางบก

- ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในเส้นทางการเดินทางของผู้นำ บุคคลสำคัญและคู่สมรสให้ใช้งานได้ เพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 

- ประดับธง APEC และป้าย Welcome ตามสายทางที่อยู่ในเส้นทางการเดินทางของผู้นำตรวจสอบและบริหารควบคุมโครงการก่อสร้างที่อยู่ในเส้นทางการเดินทางของผู้นำให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก 

2. ภารกิจด้านทางน้ำ

- อำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางน้ำในช่วงงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Gala Dinner) 

- จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการกับกองทัพเรือ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และการจัดระเบียบการจราจรทางน้ำ     

3. ภารกิจด้านทางราง

- ปรับเวลาการเดินรถไฟในเส้นทางที่ขบวนรถยนต์ของผู้นำเอเปคและคณะผ่านเพื่ออำนวยความสะดวก 

- วางมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีรถไฟใกล้เคียงสนามบิน

4. ภารกิจด้านทางอากาศ

- สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti Drone) ของกองทัพอากาศ 

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกสำหรับเครื่องบินพิเศษของผู้นำเอเปคและคณะ อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการ ขึ้น-ลง ของเครื่องผู้นำเขตเศรษฐกิจ 

- จัดพื้นที่จอด ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ โดยประสานงานกับสายการบินและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้าน ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ในการตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลของบุคคลที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจาก กระทรวงคมนาคม

ภาพจาก TNN ONLINE / APEC 2022 Thailand


ข่าวแนะนำ