TNN online การค้าภายใน ชวนปชช. เที่ยว "ตลาดน้ำไทรน้อย" ในวันลอยกระทง

TNN ONLINE

Wealth

การค้าภายใน ชวนปชช. เที่ยว "ตลาดน้ำไทรน้อย" ในวันลอยกระทง

การค้าภายใน ชวนปชช. เที่ยว ตลาดน้ำไทรน้อย ในวันลอยกระทง

อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตลาดต้องชม “ตลาดน้ำไทรน้อย (วัดไทรใหญ่) จังหวัดนนทบุรี” เชิญชวนเที่ยวตลาดต้องชมช่วงเทศกาลลอยกระทง

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่ตลาดต้องชม ตลาดน้ำไทรน้อย (วัดไทรใหญ่) จังหวัดนนทบุรี เพื่อเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยกรมการค้าภายใน ร่วมกับตลาดน้ำไทรน้อย (วัดไทรใหญ่) เทศบาลไทรน้อย นำร่องจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำไทรน้อย (วัดไทรใหญ่) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมภายในตลาดได้แก่ การสาธิตการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติร่วมกับนักเรียน การแสดงดนตรีจากเด็กนักเรียนไทรน้อย สาธิตการทำอาหารที่ได้รับความนิยมของตลาด เป็นต้น

การค้าภายใน ชวนปชช. เที่ยว ตลาดน้ำไทรน้อย ในวันลอยกระทง

ขณะเดียวกัน ได้ร่วมลอยกระทงยักษ์ เพื่อเบิกฤกษ์การสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในตลาดให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยทางกรมฯ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้มีการจับจ่ายใช้สอยจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามาท่องเที่ยวในตลาด ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมตลาดน้ำไทรน้อย (วัดไทรใหญ่) จ.นนทบุรี ในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยตลาดแห่งนี้มีสินค้ามากมายให้ได้จับจ่ายใช้สอย และยังมีการแสดงดนตรีของนักเรียนในชุมชนให้ได้รับชมรับฟัง มาพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศของชุมชนไทรน้อย 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง