TNN online TBN ยื่นไฟลิ่งขาย IPO เข้าตลาด MAI ปี 66 ระดมทุนขยายธุรกิจ

TNN ONLINE

Wealth

TBN ยื่นไฟลิ่งขาย IPO เข้าตลาด MAI ปี 66 ระดมทุนขยายธุรกิจ

TBN ยื่นไฟลิ่งขาย IPO เข้าตลาด MAI ปี 66 ระดมทุนขยายธุรกิจ

TBN ยื่นไฟลิ่งขาย IPO เข้าตลาด MAI ปี 66 ระดมทุนขยายธุรกิจ

นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด (TBN) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมตัวยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปี 2566 เพื่อระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ


TBN บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยใช้แพลตฟอร์มการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ Low-Code Development Platform (LCDP) ให้แก่บริษัทชั้นนำ และบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง

สำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 64 มีรายได้ 290 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิกว่า 80 ล้านบาท 


โดยทิศทางผลประกอบการของบริษัทยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมามีการเติบโตเฉลี่ย 30% ต่อปี

โดย TBN มีฐานลูกค้าที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจค้าปลีก สถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ความสำเร็จและผลงานอันโดดเด่นที่ผ่านมานั้น สะท้อนให้เห็นว่า TBN จะเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โซลูชั่นอย่างแน่นอน


ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โซลูชั่นจะขยายตัวด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 13% และในส่วนของเทคโนโลยี Low-Code คาดว่าจะเติบโตกว่า 30% โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลโซลูชั่นจะขยายตัวครอบคลุมทั่วทั้งภาคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 4.0 ของประเทศไทย เสริมด้วยแรงหนุนจากความต้องการขององค์กรในการสร้างความทันสมัย และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 

 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง