TNN online (คลิป) APEC Exclusive ตอน 5 เขตเศรษฐกิจฮ่องกง ไชน่า และแคนาดา

TNN ONLINE

Wealth

(คลิป) APEC Exclusive ตอน 5 เขตเศรษฐกิจฮ่องกง ไชน่า และแคนาดา

(คลิป) APEC Exclusive ตอน 5  เขตเศรษฐกิจฮ่องกง ไชน่า และแคนาดา

2 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ที่มีการค้าเป็นส่วนสำคัญ ของGDP เช่นเดียวกับประเทศไทยผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง และทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง