TNN online (คลิป) APEC Exclusive ตอน 3 เขตเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ และ รัสเซีย

TNN ONLINE

Wealth

(คลิป) APEC Exclusive ตอน 3 เขตเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ และ รัสเซีย

(คลิป) APEC Exclusive ตอน 3 เขตเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ และ รัสเซีย

วันนี้มาทำความรู้จักกับอีกสองเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค เขตเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ เจ้าภาพเมื่อปีที่ผ่านมา และเขตเศรษฐกิจรัสเซีย แหล่งพลังงานของโลกที่สำคัญ ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษท่านทูตของทั้งสองประเทศ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง