TNN online TNN Exclusive : APEC 2022 ชวนรู้จัก "ชะลอม" ตราสัญลักษณ์การประชุม สื่อถึงการร่วมสานพลัง

TNN ONLINE

Wealth

TNN Exclusive : APEC 2022 ชวนรู้จัก "ชะลอม" ตราสัญลักษณ์การประชุม สื่อถึงการร่วมสานพลัง

TNN Exclusive : APEC 2022 ชวนรู้จัก ชะลอม ตราสัญลักษณ์การประชุม สื่อถึงการร่วมสานพลัง

APEC 2022 ชวนรู้จัก "ชะลอม" ตราสัญลักษณ์การประชุมเอเปค สื่อถึงการร่วมสานพลังเเละจุดเเข็งที่หลากหลาย

APEC 2022 ชวนรู้จัก “ชะลอม” ตราสัญลักษณ์การประชุมเอเปค 2022 (APEC 2022) ให้มากขึ้น โดยการประชุม APEC 2022 ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้นำเสนอ “ชะลอม” เป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ สื่อถึงการร่วมสานพลังเเละจุดเเข็งที่หลากหลาย ภายใต้ธีม “Open. Connect. Balance.”

ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค 2022 ของไทย

ชะลอม เป็นเครื่องจักสานของไทย ใช้เป็นภาชนะใส่สิ่งของต่างๆ และเป็นสิ่งของสัญลักษณ์การค้าขายของไทยมาแต่โบราณ เส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประสานกันทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่น เหนียวแน่นและคงทน โอบอุ้มเศรษฐกิจภูมิภาคให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” เส้นตอกไม้ไผ่สานกันเป็นชะลอม 21 ช่อง สื่อถึง 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค 

ชะลอมสื่อหัวข้อหลัก “OPEN, CONNECT, BALANCE” ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทย ได้แก่ 

OPEN - ชะลอมสื่อถึงการค้าที่เปิดกว้าง 

CONNECT - ชะลอมเป็นสิ่งบรรจุสินค้าหรือส่งของสำหรับใช้ในการเดินทาง และสื่อถึงความเชื่อมโยง 

BALANCE – ชะลอมทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy- BCG) 

สีเส้นตอก 3 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สื่อถึง OPEN การเปิดกว้าง สีชมพู สื่อถึง CONNECT การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสีเขียว สื่อถึง BALANCE ความสมดุล

TNN Exclusive : APEC 2022 ชวนรู้จัก ชะลอม ตราสัญลักษณ์การประชุม สื่อถึงการร่วมสานพลัง

ภาพจาก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

TNN Exclusive : APEC 2022 ชวนรู้จัก ชะลอม ตราสัญลักษณ์การประชุม สื่อถึงการร่วมสานพลัง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก APEC 2022 Thailand

ข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC / ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC / ไทยคู่ฟ้า /  APEC 2022 Thailand

ข่าวแนะนำ