TNN online MTW เตรียมขาย IPO 87 ล้านหุ้น คาดเทรดตลาด MAI ภายในปี 2565

TNN ONLINE

Wealth

MTW เตรียมขาย IPO 87 ล้านหุ้น คาดเทรดตลาด MAI ภายในปี 2565

MTW เตรียมขาย IPO 87 ล้านหุ้น คาดเทรดตลาด MAI ภายในปี 2565

MTW เตรียมขาย IPO 87 ล้านหุ้น คาดเทรดตลาด MAI ภายในปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งของ บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTW เมื่อวันที่ 28 ต.ค.65 คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 87 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ  หมวดธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมภายในปีนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการขยายธุรกิจจักรยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วย ซื้อที่ดินโรงงาน ชำระค่าก่อสร้างอาคารโรงงานและสำนักงาน

MTW มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 อยู่ที่ 337 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว 250 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่ใน อ.สามพราน จ.นครปฐม ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและ (2) ถือหุ้น 85% ในบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

นายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MTW เปิดเผยว่า การนำบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai ครั้งนี้ ถือเป็นอีกย่างก้าวที่สำคัญของ MTW ที่สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโต โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 62-64 เติบโตต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิ 13.89 ล้านบาท 17.35 ล้านบาท และ 26.35 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิ 8.85% ,9.92% และ 12.30% ตามลำดับ

โดยในเดือน ม.ค.61 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่ง MTW ถือหุ้น 65% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทย่อย ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยกลุ่มชาวไต้หวัน วัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า ต่อมาในเดือน มิ.ย.65 บริษัทได้ซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นชาวไต้หวัน ทำให้บริษัทถือหุ้นเพิ่มเป็น 85%

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง