TNN online สมอ.คุมเข้มมาตรฐานเครื่องเล่นสนามเด็กมีผลบังคับใช้ 21 ธ.ค. นี้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษเท่าไหร่

TNN ONLINE

Wealth

สมอ.คุมเข้มมาตรฐานเครื่องเล่นสนามเด็กมีผลบังคับใช้ 21 ธ.ค. นี้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษเท่าไหร่

สมอ.คุมเข้มมาตรฐานเครื่องเล่นสนามเด็กมีผลบังคับใช้ 21 ธ.ค. นี้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษเท่าไหร่

“สุริยะ” สั่งคุมเข้มเครื่องเล่นสนาม ทั้งชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก ต้องได้มาตรฐาน ย้ำ เด็กๆ ต้องปลอดภัย กำชับ สมอ. แจ้งผู้ประกอบการยื่นขออนุญาต ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ 21 ธ.ค.นี้ ฝ่าฝืนมีบทลงโทษทั้งจำและปรับ

 

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 19  ม.ค. 64  ให้เครื่องเล่นสนาม 4 รายการ ได้แก่ ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เป็นสินค้าควบคุมเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่เด็กๆ เนื่องจากเครื่องเล่นสนามเป็นเครื่องเล่นที่มีอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ 


ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็ก ๆ อยู่บ่อยครั้ง ผมจึงสั่งการให้ สมอ. เร่งรัดดำเนินการประกาศให้เครื่องเล่นสนาม ทั้งชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เป็นสินค้าควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับเด็ก ๆ ซึ่งขณะนี้ สมอ.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนจนถึงการประกาศใช้มาตรฐานแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 ธ.ค. นี้ 


โดยผู้ประกอบการทุกรายทั้งผลิตและนำเข้า จะต้องผลิตและนำเข้าเครื่องเล่นสนามที่ได้มาตรฐานเท่านั้น โดยเฉพาะโครงสร้างและปริมาณโลหะหนักที่เป็นส่วนประกอบจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายต่อเด็ก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สมอ.) กล่าวว่า มาตรฐานดังกล่าวจะควบคุมความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ ความแข็งแรงของโครงสร้าง สีที่ใช้ทา สารเคลือบและสารตกแต่งผิว จะต้องมีปริมาณธาตุและโลหะหนัก ได้แก่ พลวง สารหนู  แบเรียม  แคดเมียม  โครเมียม ตะกั่ว  ปรอท และซิลิเนียม ไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากการสัมผัสและการหายใจ รวมทั้งมีการควบคุมด้านความปลอดภัยของโครงสร้างเครื่องเล่นสนาม ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก จะต้องผ่านเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เช่น  มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้  ต้องยึดติดกับพื้นแบบถาวร


 โดยต้องมีคำเตือนแสดงข้อความว่า “หากไม่ได้ทำการยึดติดกับพื้น อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต”  มีระยะการตกถึงพื้นสูงไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด  กระดานลื่นต้องมีความลาดชันไม่เกิน 50 องศา  ต้องมีผนังด้านข้างทั้งสองด้านของกระดานลื่นเพื่อป้องกันเด็กตกลงมา  สลักเกลียวและแป้นเกลียวต้องยึดติดแน่นไม่หลุดออกได้ในขณะที่เด็กเล่นอยู่  และเครื่องเล่นต้องไม่มีช่องว่างหรือรูที่ทำให้นิ้วของเด็กเข้าไปติดได้ เป็นต้น


 ทั้งนี้ สมอ. ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ทำและนำเข้าเครื่องเล่นสนามในประเทศไทย จำนวน 28 ราย ปรับปรุงกระบวนการทำเครื่องเล่นสนามให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเตรียมพร้อมในการยื่นขออนุญาตเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ส่วนการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษฐานมีไว้เพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ที่มา  อุตสาหกรรม

ภาพประกอบ  พิกซาเบย์

ข่าวแนะนำ