TNN online "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้" หนี้ที่เข้าร่วมได้มีอะไรบ้าง-ลงทะเบียนผิดทำอย่างไร?

TNN ONLINE

Wealth

"มหกรรมร่วมใจแก้หนี้" หนี้ที่เข้าร่วมได้มีอะไรบ้าง-ลงทะเบียนผิดทำอย่างไร?

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ หนี้ที่เข้าร่วมได้มีอะไรบ้าง-ลงทะเบียนผิดทำอย่างไร?

ธนาคารแห่งประเทศไทย ตอบข้อสงสัย "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้" ประเภทหนี้ที่เข้าร่วมได้มีอะไรบ้าง-ลงทะเบียนผิดต้องทำอย่างไร?

ธนาคารแห่งประเทศไทย ตอบข้อสงสัย "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้" ประเภทหนี้ที่เข้าร่วมได้มีอะไรบ้าง ลงทะเบียนผิดต้องทำอย่างไร หากลงทะเบียนไปแล้วเกิน 18 วัน ยังไม่มีเจ้าหนี้ติดต่อกลับมาจะทำไงดี

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมจัดงาน "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยมีเจ้าหนี้เข้าร่วมกว่า 60 ราย

วัตถุประสงค์การจัดมหกรรมฯเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาเต็มที่ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

รูปแบบการจัดงาน

ระยะที่ 1 "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์" จัดให้ลูกหนี้เข้าร่วมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น. - 30 พ.ย. 65>>ลงทะเบียนแก้หนี้ออนไลน์

ระยะที่ 2 : "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร" จัดงานในช่วงเดือน พ.ย. 65 - ม.ค. 66 โดยมีเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีการสัญจรในจังหวัด กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และ ชลบุรี ลูกหนี้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 15.00 น. >>ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ลงทะเบียน 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.- 30 พ.ย. 65

ลูกหนี้ที่เข้าร่วมได้

ลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้ จากผลกระทบที่รายได้ยังไม่กลับมา เพราะสถานการณ์โควิด หรือค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น

เจ้าหนี้และประเภทหนี้ที่เข้าร่วม

สถาบันการเงิน/ผู้ให้บริการทางการเงิน ภาคเอกชนและภาครัฐ (SFIs) กว่า 60 แห่ง ครอบคลุม หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ จำนำทะเบียนรถ ที่อยู่อาศัย นาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อการเกษตร สินเชื่อธุรกิจ หนี้ค่าประกันชดเชย บสย. หนี้ที่โอนไปบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) และสินเชื่อของผู้ให้บริการทางการเงินภาครัฐ>>ตรวจสอบเจ้าหนี้และประเภทหนี้ที่เข้าร่วมมหกรรม

ขั้นตอนและเงื่อนไขการแก้หนี้

หลังจากลูกหนี้ลงทะเบียนในช่วงวันที่ 26 ก.ย. – 30 พ.ย. 65 แล้ว เจ้าหนี้จะติดต่อกลับภายใน 18 วัน โดยเจ้าหนี้จะพิจารณาตามสถานะหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ หนี้ที่เข้าร่วมได้มีอะไรบ้าง-ลงทะเบียนผิดทำอย่างไร?

ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย


หากมีคำถามที่สงสัยหรือต้องการคำแนะนำ

ติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร. 1213 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:30 น.

Chatbot หมอหนี้ (Line @doctordebt)

ติดต่อ E-mail: [email protected]

ประเภทหนี้ที่เข้าร่วมได้ครั้งนี้มีอะไรบ้าง

บัตรเครดิต / บัตรกดเงินสด / สินเชื่อส่วนบุคคล / เช่าซื้อรถยนต์ / เช่าซี้อรถจักรยานยนต์ / จำนำทะเบียนรถ /นาโนไฟแนนซ์ / หนี้ที่โอนไปบริษัทบริหารสินทรัพย์ / สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย / สินเชื่อรายย่อยอื่น /สินเชื่อการเกษตร / สินเชื่อธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท / สินเชื่อธุรกิจ วงเงินเกิน 20 ล้านบาท /หนี้ค่าประกันชดเชย (บสย.)

สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินเชื่อและรายชื่อเจ้าหนี้ ได้จากหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน

ลงทะเบียนผิดต้องทำอย่างไร แก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้หรือไม่

ต้องลงทะเบียนใหม่ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดลงทะเบียน

หากลงทะเบียนเกิน 18 วัน แต่เจ้าหนี้ยังไม่ติดต่อกลับ ต้องทำอย่างไร

หากลงทะเบียนเกิน 18 วันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหนี้ ลูกหนี้สามารถกดแจ้งได้ที่ (www.bot.or.th/debtfair : หน้าติดตามสถานะ) ระบบจะรวบรวมส่งให้เจ้าหนี้อีกครั้ง

หากผลการติดตามสถานะไม่ถูกต้อง หรือลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอของเจ้าหนี้ได้ ต้องทำอย่างไร

กรณีที่ผลการติดตามสถานะไม่ถูกต้อง ให้กดแจ้งในระบบเพื่อให้เจ้าหนี้ตรวจสอบสถานะการดำเนินการใหม่ได้ที่ (www.bot.or.th/debtfair : หน้าติดตามสถานะ)

กรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอของเจ้าหนี้ได้ สามารถกดแจ้งโต้แย้งผลพร้อมระบุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (www.bot.or.th/debtfair : หน้าติดตามสถานะ)

ลูกหนี้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ได้ (คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์) ต้องทำอย่างไร

ขอให้ติดต่อเจ้าหนี้โดยตรงเพื่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ หรือสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

คลินิกแก้หนี้ - รวมหนี้เสียบัตรเครดิต / บัตรกดเงินสด / สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

ทางด่วนแก้หนี้ - ช่องทางเสริมแจ้งขอรับความช่วยเหลือด้านการชำระหนี้

หมอหนี้เพื่อประชาชน - ขอรับคำปรึกษาแก้โขหนี้รายย่อยและธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ หนี้ที่เข้าร่วมได้มีอะไรบ้าง-ลงทะเบียนผิดทำอย่างไร?

ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย


"คำเตือน"

ลูกหนี้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ควรลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยใช้ลิงก์นี้เท่านั้น www.bot.or.th/debtfair

ไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ ในการเข้าร่วมมหกรรม ฯ ทั้งสิ้น เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าค้ำประกัน ค่าปลดล็อก SMS

เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่มีการติดต่อโดยตรงไปที่ลูกหนี้ทุกกรณี และไม่มีการทำธุรกรรมโดยตรงกับประชาชน

หากมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากเจ้าหนี้ ติดต่อท่าน แนะนำให้สอบถาม "เลขที่คำขอ" กับเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อมา เพื่อตรวจสอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง ก่อนให้ข้อมูลส่วนตัว

หากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร.1213ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพจาก TNN ONLINE / ธนาคารแห่งประเทศไทย / AFP

ข่าวแนะนำ