TNN online คมนาคมเร่งสร้างถนนเข้าโครงการหลวง 5 เส้นทาง หนุนท่องเที่ยวเชียงราย-เชียงใหม่

TNN ONLINE

Wealth

คมนาคมเร่งสร้างถนนเข้าโครงการหลวง 5 เส้นทาง หนุนท่องเที่ยวเชียงราย-เชียงใหม่

คมนาคมเร่งสร้างถนนเข้าโครงการหลวง 5 เส้นทาง  หนุนท่องเที่ยวเชียงราย-เชียงใหม่

กรมทางหลวงชนบท ลุยสร้างถนนทางเข้าโครงการหลวง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จ.เชียงราย , จ.เชียงใหม่ 5 โครงการ กว่า 71.84 กม.งบกว่า 425 ล้าน เสร็จปี 66-67 หนุนเศรษฐกิจพิ่มคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา

 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสนับสนุนทางเข้าโครงการหลวง ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของ ทช. ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในการสร้างเส้นทางสนับสนุนพื้นที่โครงการหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยการยกระดับมาตรฐานทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดู เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรให้ออกสู่ท้องตลาดได้ทันเวลา และส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ และหนุนเศรษฐกิจพิ่มคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น


โดยในปี 2565 ทช.ได้สนับสนุนทางเข้าโครงการหลวงแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ ระยะทางรวม 111.62 กิโลเมตร งบประมาณรวม 754.42 ล้านบาท ได้แก่


1.ถนนสายแยก ทล.105 – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ (ตอนที่ 1) อ.แม่ระมาด จ.ตาก ระยะทาง 44.584 กิโลเมตร งบประมาณ 246.664 ล้านบาท

2.ถนนสายบ้านแม่ตื่นน้อย - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ (ตอนที่ 2) อ.แม่ระมาด จ.ตาก, อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 29.430 กิโลเมตร งบประมาณ 244.490 ล้านบาท

3.ถนนสายแยก ทล.1009 – บ้านขุนยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 17.611 กิโลเมตร งบประมาณ 135.5 ล้านบาท

4.ถนนสายบ้านแม่แฮน้อย – บ้านแม่สะงะใต้ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 20 กิโลเมตร งบประมาณ 127.770 ล้านบาท


นอกจากนี้ ทช.ยังมีโครงการหลวงที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก จำนวน 5 โครงการ ระยะทางรวม 71.84 กิโลเมตร งบประมาณรวม 425.65 ล้านบาท โดยจะทยอยแล้วเสร็จในปี 2566-2567 ได้แก่

1.โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1009 – บ้านแม่แอบ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 10.985 กิโลเมตร งบประมาณ 85.204 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566

2.โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเด่น - บ้านห้วยหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 9.050 กิโลเมตร งบประมาณ 24.794 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566


3.โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1009 - ศูนย์วิจัยโครงการหลวงขุนห้วยแห้ง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 15.148 กิโลเมตร งบประมาณ 122.876 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567

4.โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.118 – บ้านทุ่งยาว (ช่วงที่ 1) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระยะทาง 19.800 กิโลเมตร งบประมาณ 84.090 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567

5.โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.118 – บ้านทุ่งยาว (ช่วงที่ 2) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระยะทาง 16.875 กิโลเมตร งบประมาณ 108.7 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566


ที่มา คมนาคม

ภาพประกอบ คมนาคม

 

ข่าวแนะนำ