TNN online วันหยุด 13 ตุลาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

TNN ONLINE

Wealth

วันหยุด 13 ตุลาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

วันหยุด 13 ตุลาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

วันหยุด 13 ตุลาคม 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

วันหยุด 13 ตุลาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง 13 ตุลาคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน 

- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน 

- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน 

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน 

ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

วันหยุด 13 ตุลาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

ภาพจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย


ข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ภาพจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง