TNN online บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้นำด้านพลังงานลมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

TNN ONLINE

Wealth

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้นำด้านพลังงานลมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้นำด้านพลังงานลมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้นำด้านพลังงานลมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

WEH ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังผลิต 717 เมกะวัตต์ (MW) รวม 8 โครงการ ครองสัดส่วนมากกว่า 42% ของโควต้าการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในไทย และได้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเข้าระบบแล้วถึง 1,800 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ต่อปี ถือเป็นบริษัทแรกที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนถึง 1,088 ล้านบาท

 

โดยโครงการทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ กระแสไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทผลิตได้ทั้งหมดถูกจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) ซึ่งทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับ กฟผ. เป็นที่เรียบร้อย  


ธุรกิจของ WEH   มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องสะท้อนจากผลการดำเนินงานที่โตขึ้นทุกปี โดยในปี 2563 มีรายได้รวม 9,972 ล้านบาท ส่วนปี 2564 มีรายได้รวม 10,985 ล้านบาท มีความสามารถการทำกำไรอยู่ในระดับ 40-50% ทุกปี และสามารถจ่ายปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2564 ทุกไตรมาสรวม 30.50 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ ผลประกอบการครึ่งแรกปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 5,100 ล้านบาท และตั้งเป้ารายได้ปี 2565 เติบโต 5-7% หรือ 12,000 ล้านบาท จากปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน ครอบคลุมในทุกมิติ ดังนี้ 

1. ไตรมาส 4 เป็นช่วงที่ลมดี ถือเป็นไฮซีซั่นของทุกปี

2. ได้รับอานิสงส์จากค่า FT  ส่งผลให้รายได้ค่าไฟต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกือบ 10%

3. WEH ทำการล็อกอัตราแลกเปลี่ยนระยะยาว มูลค่าราว 5,000 ล้านบาท

4. อัตราดอกเบี้ยไม่แปรผันตามตลาดโลก เนื่องจากทำสัญญาล่วงหน้าร้อยละ 90 ของดอกเบี้ยตลอดอายุโครงการ 

5. สัญญาซื้อขายไฟระยะยาว มั่นคง มีการประกันภัย

6. ควบคุมค่าใช้จ่าย การันตีเป็นรายได้


นอกจากนี้ แผนธุรกิจของ WEH ในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้า ยังตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดกำลังการผลิตรวม COD จากพลังงานลม ให้แตะระดับ 1,500 เมกะวัตต์ ภายในระยะ 5 ปีข้างหน้า รวมถึงมองหาโอกาสการลงทุนที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีแผนการลงทุนโปรเจคใหม่ๆ ทั้งการเตรียมความพร้อมยื่นประมูลโครงการพลังงานลม 9 โครงการ กำลังการผลิต 810 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ 50,000 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้ยื่นประมูลได้ในช่วงปลายปี 2565 

 

นอกจากนี้ ยังเริ่มขยายธุรกิจนอกเหนือจากพลังงานลมไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพและความงาม รวมถึงศึกษาธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง อาทิ ประเทศเวียดนาม กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปตะวันออก สามารถกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืนในอนาคต

 

WEH กับการเติบโต ด้วยแผนการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แผนงานและการวางโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนเกือบ 100% ซึ่งแผนในอนาคตหากบริษัทได้โครงการใหม่ๆ และสามารถ COD ได้ใน 2-3 ปีข้างหน้า อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาช่วงเวลาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 

 

ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีแผนระดมเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ โดยล่าสุดได้เตรียมออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.75 ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลงทุนศึกษาความพร้อมการขยายแผนธุรกิจพลังงานและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

สำหรับความสามารถในการชำระหนี้ของ WEH เดิมมีมูลค่าหนี้เริ่มต้นกว่า 40,000 ล้านบาท ปัจจุบันเหลือหนี้โครงการอยู่ที่ประมาณ 25,000 ล้าน ซึ่งในปี 2564 หลังบริษัทชำระหนี้โครงการยังสามารถจ่ายปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นทุกไตรมาสราว 3,300 ล้านบาท

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้นำด้านพลังงานลมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

ข่าวแนะนำ