TNN online พีทีที สเตชั่นเปิดพื้นที่ปั๊ม 20 จังหวัดช่วยผู้ประสบอุทกภัย

TNN ONLINE

Wealth

พีทีที สเตชั่นเปิดพื้นที่ปั๊ม 20 จังหวัดช่วยผู้ประสบอุทกภัย

พีทีที สเตชั่นเปิดพื้นที่ปั๊ม 20 จังหวัดช่วยผู้ประสบอุทกภัย

โออาร์- ปั๊มพีทีที สเตชั่น ในภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัย โดยเปิดพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จำนวน 59 สถานี เพื่อตั้งจุดช่วยเหลือประชาชนใน 20 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

นายสุชาติ ระมาศ  ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า โออาร์ ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เปิดพื้นที่ในสถานีบริการเพื่อเป็นจุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเร่งเตรียมพื้นที่ให้ผู้ประสบภัยเข้ามาพักอาศัยเป็นที่พักพิง ใช้ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ 


ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ใน พีทีที สเตชั่น จำนวน 59 สถานี ในพื้นที่ 20 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ขอนแก่น เลย เชียงใหม่ ลำพูน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก  นครสวรรค์ ตาก ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลกระทบและอยู่ในบริเวณพื้นที่ประสบอุทกภัย นอกจากนี้ โออาร์ ยังสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศเปิดพื้นที่ในสถานีบริการให้เป็นพื้นที่ปันสุข โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรหรือผู้ที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย ที่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางเกษตรได้ ให้นำสินค้าผลิตหรือภัณฑ์ทางการเกษตรมาจำหน่ายใน พีทีที สเตชั่น ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ข้าว มะม่วง สับปะรด และกระเทียม รวมไปถึงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่ตั้งใจให้ พีทีที สเตชั่น เป็น “ศูนย์กลางชุมชน” หรือ “Living Community” เป็นพื้นที่สำหรับทุกคน ที่จะอยู่เคียงข้างชุมชนในทุกสถานการณ์ สร้างความอุ่นใจ และเป็นศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขกับทุกชุมชน และร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


ตรวจสอบรายชื่อ พีทีที สเตชั่น ที่เป็นจุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ www.pttor.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1365 Contact Center


ที่มา  โออาร์  

ภาพประกอบ  โออาร์  


 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง