TNN online หาจุดซื้อที่ดี ตามเงื่อนไข Momentum ต้องมา I TNN WEALTH 22 ก.ย. 65

TNN ONLINE

Wealth

หาจุดซื้อที่ดี ตามเงื่อนไข Momentum ต้องมา I TNN WEALTH 22 ก.ย. 65

หาจุดซื้อที่ดี ตามเงื่อนไข Momentum ต้องมา I TNN WEALTH 22 ก.ย. 65

"หาจุดซื้อที่ดี ตามเงื่อนไข Momentum ต้องมา" กับโค้ชพี่ป๊อป นิติพงษ์ หิรัญพงษ์ เจ้าของเพจ โค้ชพี่ป๊อบ Trader และวิทยากรด้านเทคนิคอล

"หาจุดซื้อที่ดี ตามเงื่อนไข Momentum ต้องมา" 

กับโค้ชพี่ป๊อป นิติพงษ์ หิรัญพงษ์ เจ้าของเพจ โค้ชพี่ป๊อบ Trader และวิทยากรด้านเทคนิคอล


#เฟดขึ้นดอกเบี้ย #เลือกหุ้น #หุ้นไทย #TNNWEALTH #TNNช่อง16

.

ติดตามข่าวหุ้นและการลงทุนทางไลน์

• Line @TNNWEALTH : https://bit.ly/3tCKmiD

———————————————————————

ติดตาม TNN Wealth ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ 

• Website : https://bit.ly/TNNWealthWebsite

• Youtube : https://bit.ly/TNNWealthYoutube

• TikTok : https://bit.ly/TNNWealthTikTok

หรือดูรายการ Live ได้ทาง https://bit.ly/3HmUu4O

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง